Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Lagere neprilysineniveaus in HFpEF

Circulating Neprilysin in Patients with Heart Failure with Preserved Ejection Fraction

Literatuur - Lyle MA, Iyer SR, Redfield MM et al. - JACC Heart Fail 2019, doi: 10.1016/j.jchf.2019.07.005

Introductie en methoden

Afwijkingen in actieve relaxatie en passieve stijfheid van het hart kunnen resulteren in hartfalen met behouden ejectiefractie (HFpEF) [1]. Atriaal natriuretisch peptide (ANP) en natriuretische peptiden (NPs) beïnvloeden deze processen onder normale omstandigheden [2-4]. Ook verminderen NPs op een directe manier vasculaire weerstand en beïnvloeden ze natriurese [5-7].

Neprilysine (NEP), een membraangebonden metalloendopeptidase, is verantwoordelijk voor het verwijderen van tenminste 50% van NPs en remming van NEP resulteert in een verhoging van ANP en vermindering in intracardiale vullingsdruk [8]. De angiotensine receptor-NEP remmer (ARNI) sacubitril/valsartan wordt momenteel onderzocht als behandeling voor HFpEF in de PARAGON-HF trial in vergelijking met alleen valsartan.

NEP kan los komen van het celoppervlak en circulerend NEP (sNEP) niveaus waren significant geassocieerd met CV sterfte of HF ziekenhuisopname in patiënten met verminderde ejectiefractie (HFrEF) [9]. Een studie in HFpEF patiënten toonde aan dat sNEP niveaus niet geassocieerd waren met NYHA klasse, 6-minuten looptest of ziekenhuisopname door hartproblemen en sterfte [10].

In deze studie werd onderzocht of sNEP een biomarker is in HFpEF en niveaus van sNEP in 242 HFpEF patiënten (eerder geïncludeerd in RELAX en NEAT-HFpEF in klinische trials [11,12]) werden vergeleken met 891 asymptomatische controles zonder HF of diastolisch dysfunctie (eerder geïncludeerd in PAVD studie van Olmsted County [13,14]).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Niveaus van sNEP waren lager in HFpEF patiënten in vergelijking met asymptomatische controles, ook na multivariabele correctie en propensity matching. Er was geen associatie tussen sNEP waarden en NPs waarden, CV remodellering en HF ziekenhuisopnames.

De auteurs schrijven: ‘Deze data betwisten fundamenteel onze simplistische veronderstellingen van sNEP als potentiële biomarker in HFpEF, in tegenstelling tot het recente belang in HFrEF.’

Volgens de auteurs is het belangrijk om de complexiteit van de interactie tussen NEP en NPs te erkennen. NEP is erg onspecifiek wat betreft substraatselectie en niveaus van sNEP zijn mogelijk afhankelijk van de complexe interacties met verschillende substraten. Ook correleren circulerende sNEP niveaus mogelijk niet met biologisch actieve waarden in de weefsels.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel op JACC Heart Fail

Deel deze pagina met collega's en vrienden: