Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

CAC helpt om mensen te identificeren die baat hebben bij NOAC voor primaire preventie van ASCVD

Usefulness of Coronary Artery Calcium to Identify Adults of Sufficiently High Risk for Atherothrombotic Cardiovascular Events to Consider Low-Dose Rivaroxaban Thromboprophylaxis (From MESA)

Literatuur - Arps K, Rifai MA, Blaha MJ, et al. - Am J Cardiol 2019, doi: 10.1016/j.amjcard.2019.07.016

Introductie en methoden

De COMPASS trial (Cardiovascular Outcomes for People Using Anticoagulant Strategies) toonde aan dat lage dosis rivaroxaban effectief was in patiënten met stabiele ischemische hartziekte [1]. De meeste hartinfarcten, tot 70%, gebeuren in mensen zonder vastgesteld atherosclerotische CVD (ASCVD) [2]. De COMPASS strategie kan mogelijk voordeel geven in diegenen in de primaire preventie setting met vergelijkbaar atherosclerotisch risico in de COMPASS trial [3-5]. Omdat antistollingstherapie is geassocieerd met schade (verhoogd risico op bloeding) is geschikte risicostratificatie belangrijk in primaire preventie setting.

Deze studie onderzocht of individuele risicobepaling, met gebruik van coronaire calciumscore (CAC) en traditionele risicobepaling, een hoog-risico populatie kan identificeren, die baat heeft bij lage dosis rivaroxaban voor primaire ASCVD preventie.

Het effect van lage dosis rivaroxaban werd in een model toegepast in het Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA) cohort. De MESA is een prospectieve, multicenter studie die bestond uit een multi-etnische populatie vrij van klinische ASCVD op baseline, endie geen antiplaatjes of antistollingstherapie gebruikte. Het MESA cohort includeerde 6814 deelnemers tussen juli 2000 en september 2002. 10-jaars ASCVD risico werd berekend met gebruikmaking van de Pooled Cohort Equations (PCE) [6] en CAC werd berekend met de Agatston methode. ASCVD was een samenstelling van CV sterfte, niet-fatale MI of niet-fatale beroerte. Relatieve risicoratio’s van de COMPASS werden toegepast op absolute event aantallen in het MESA cohort om NNT en NNH te berekenen, gestratificeerd voor ASCVD risico en baseline CAC.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Bepaling van atherosclerotische last door CAC in mensen zonder vastgesteld ASCVD, in aanvulling op 10-jaars ASCVD risicocalculatie, helpt bij het identificeren van een hoog-risico populatie die baat zullen hebben bij lage dosis rivaroxaban.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Am J Cardiol

Deel deze pagina met collega's en vrienden: