Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hoog risico op plotse hartdood in HIV-positieve mensen met HF

The Risk for Sudden Cardiac Death Among Patients Living With Heart Failure and Human Immunodeficiency Virus

Literatuur - Alvi RM, Neilan AM, Tariq et al., - JACC: Heart Failure 2019 DOI: 10.1016/j.jchf.2019.04.025

Introductie en methoden

Omdat patiënten met hartfalen (HF) een hoger risico op plotse hartdood (sudden cardiac death: SCD), is plaatsing van een implanteerbare cardioverter-defibrillator geïndiceerd [1]. Conventionele indicaties voor ICD voor primaire preventie van SCD in HF-patiënten zijn niet perfect. Ze suggereren soms gebruik van ICD voor in patiënten die er waarschijnlijk geen baat bij zullen hebben, of ze sporten geen mensen die risico op SCD lopen [2,3]. Dus, betere karakterisering van de populatie die risico loopt is wenselijk.

Personen die met humaan immunodeficiëntie-virusinfectie (PHIV) leven hebben een hoger risico op HF [4], en SCD is verhoogd in PHIV zonder HF [5]. Er zijn echter geen data beschikbaar over het risico op SCD in PHIV met HF. Er zijn echter wel epidemiologische data en pathofysiologische data die de hypothese ondersteunen dat het risico op SCD hoger is in PHIV met HF, ten opzichte van niet-geïnfecteerde personen met HF [5-7]. Deze studie beoogde de incidentie van SCD in PHIV met HF te onderzoeken, evenals de risicofactoren die ermee in verband staan, in een observationeel register van alle patiënten die zijn opgenomen met een primaire diagnose van acuut gedecompenseerd HF. Patiënten met een ICD bij baseline of die er een kregen tijdens follow-up werden uitgesloten van de analyse. Follow-up startte op de eerste datum van ontslag van de eerste HF opname in 2011. De primaire uitkomst was optreden van SCD.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze studie laat zien dat PHIV met HF een hogere frequentie van SCD liet zien dan niet-geïnfecteerde controlemensen met HF. Bovendien werd bij een HIV-infectie die beter onder controle was, namelijk bij hogere CD4 count en ondetecteerbare viral load, een lagere frequentie, maar niet de achtergrondfrequentie, gezien voor SCD in PHIV. CAD, cocaïnegebruik, afwezigheid van bètablokkers, lage LVEF en QRS-breedte en gecorrigeerde QT-intervalduur waren voorspellers van SCD, ook na stratificatie op basis van LVEF.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JACC: Heart Failure

Deel deze pagina met collega's en vrienden: