Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Incidente hyperkalemie, RAASi gebruik en uitkomsten in opgenomen acuut HF patiënten

5' educatie - 27 aug. 2019 - Joost Beusekamp - Groningen

Studies met dagelijkse metingen van kaliumwaarden in patiënten met acuut HF ontbreken. Joost Beusekamp deelt resultaten van zijn studie naar de associatie tussen dagelijks gemeten kaliumwaarden gedurende ziekenhuisopname, behandeling met RAASi en uitkomsten in acuut HF patiënten.

Educatieve informatie

Deze video is opgenomen op het ESC Heart Failure congres in Athene, Griekenland op 27 mei 2019.

Faculty

Joost Beusekamp is een PhD-kandidaat aan het UMCG in Groningen.

Disclosures

Deze productie is tot stand gekomen op initiatief van CVGK. Interpretaties komen voor rekening van de spreker en zijn niet noodzakelijk die van CVGK.

De informatie en gegevens die verstrekt worden in dit programma zijn bijgewerkt en correct ten tijde van de ontwikkeling van het programma, maar zijn mogelijk onderhevig aan wijzigingen.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: