Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Primaire en secundaire effectiviteits-eindpunten behaald met siRNA tegen PCSK9

Nieuws - 27 aug. 2019

Positieve resultaten zijn bekend gemaakt van de eerste fase 3 klinische trial die de effectiviteit, veiligheid en verdraagbaarheid va inclisiran om LDL-c te verlagen met twee-jaarlijkse dosering. De ORION-11 studie met inclisiran-natrium 300 mg behaalde alle primaire en secundaire eindpunten met een effectiviteit die consistent is met bevindingen van fase 1 en 2 studies. De studie toont dat inclisiran goed verdragen werd en bevestigde dat het veiligheidsprofiel ten minste even gunstig was als wat was aangetoond in de ORION-1 fase 2 en ORION-3 open label extensiestudie.

Inclisiran is de eerste cholesterolverlagende therapie in de si-RNA (small-interfering RNA) klasse. Als siRNA gebruikt inclisiran het natuurlijke proces van RNA interferentie om specifiek de productie van het PCSK9-eiwit in de lever te voorkomen. Dit vergroot de capaciteit van de lever om LDl-c te verwijderen uit de circulatie, waardoor het LDL-c niveau daalt. In fase 2 studies gaf inclisiran klinisch significante LDL-c verlaging, groter dan 50% in aanvulling op de effecten van statines en/of ezetimibe, en LDL-c reducties hielden aan gedurende de 6-maanden doseringsintervallen.

ORION-11 is een pivotal fase 3, placebo-gecontroleerde, dubbelblinde gerandomiseerde studie om de effectiviteit, veiligheid en verdraagbaarheid van inclisiran-natrium 300 mg subcutaan toegediend te evalueren in 1617 patiënten met atherosclerotische cardiovasculaire ziekte (ASCVD) of ASCVD-risico-equivalenten en verhoogd LDL-c ondanks maximaal getolereerde dosis statinetherapie (met of zonder ezetimibe). De internationale studie werd uitgevoerd in 70 sites in zeven landen. Elke deelnemer kreeg inclisiran-natrium 300 mg als subcutane injectie, met een herhaling na drie maanden en daarna elke zes maanden.

De primaire eindpunten waren procentuele verandering in LDL-c vanaf baseline tot dag 510 (17 maanden) en tijd-gecorrigeerde procentuele verandering in LDL-c vanaf baseline na dag 90 (3 maanden) en tot op dag 540 (18 maanden). De belangrijkste secundaire eindpunten omvatten de gemiddelde absolute verandering op dag 510, de gemiddelde absolute daling van dag 90 tot dag 540 en veranderingen in andere lipiden en lipoproteïnes.

Gedetailleerde effectiviteit-, verdraagbaarheid en veiligheidsdata van ORION-11 zullen op het ESC congres in Parijs worden gepresenteerd in een late-breaking science session op maandag 2 september om 8;30. Topline fase 3 resultaten van de ORION-9 en ORION-10 studies worden in het derde kwartaal verwacht, in voorbereiding op indiening bij regulerende instanties in het vierde kwartaal in de V.S. en in het eerste kwartaal van 2020 in Europa. Patiënten die de fase 3 studies (ORION-9, ORION-10 of ORION-11) hebben afgerond, worden nu geïncludeerd in ORION-8, een open-label, lange termijn extensiestudie, en zij krijgen inclisiran gedurende drie jaar om de effectiviteit, veiligheid en verdraagbaarheid van langetermijndosering te evalueren.

Bron: persbericht The Medicine’s Company, 26 augustus 2019 Bekijk onze video over de ORION-11 trial

Deel deze pagina met collega's en vrienden: