Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

ESC 2019

Verslag, presentaties en video impressie en Nederlands expert commentaar van het 2019 congres van de European Society of Cardiology (ESC), vanuit Parijs, Frankrijk

De 2019 ESC/EAS dyslipidemierichtlijn vanuit het oogpunt van de European Atherosclerosis Society

5' educatie - Sep. 12, 2019 - Prof. Alberico Catapano

Langetermijnbehandeling met duale antiplaatjestherapie in patiënten met diabetes en stabiel CAD

3' educatie - Sep. 9, 2019 - Prof. Ph. Gabriel Steg

Gemeenschap-gebaseerde studies onderstrepen de impact van preventieve maatregelen

3' educatie - Sep. 9, 2019 - Prof. Salim Yusuf

Onderbouwing van de lagere LDL-c streefwaarden in de 2019 ESC/EAS dyslipidemierichtlijn

5' educatie - Sep. 9, 2019 - Prof. François Mach

Een één-uur hs-troponine protocol in patiënten met verdenking op ACS resulteert in sneller ontslag

3' educatie - Sep. 3, 2019 - Prof. Derek Chew

Groot voordeel in totale sterfte met ICD gebruik in STEMI patiënten na primaire PCI

3' educatie - Sep. 3, 2019 - Danielle Haanschoten

Belang van continue gebruik van secundaire preventietherapie na CABG

3' educatie - Sep. 3, 2019 - Erik Björklund

Verlaging in bloedingen met genotype-gestuurde strategie voor de keuze van P2Y12 remmer in STEMI patiënten

3' educatie - Sep. 3, 2019 - Danny Claassens

Twee nieuwe studies op hartfalengebied; één met fantastische resultaten met een SGLT2 remmer

3' educatie - Sep. 3, 2019

Primaire PCI is de beste strategie voor STEMI patiënten in vergelijking met fibrinolyse

3' educatie - Sep. 2, 2019 - Michael Maeng, MD

ESC Gesprek van de dag | maandag

15' educatie - Sep. 2, 2019 - Prof. Wouter Jukema & dr. Anho Liem

10-jaar uitkomsten met CABG versus PCI in patienten met drievatslijden of linker coronair vaatlijden

3' educatie - Sep. 2, 2019

Duidelijke resultaten met NOAC monotherapie in patiënten met CAD en AF

3' educatie - Sep. 2, 2019 - Prof. Freek Verheugt

Geen verbetering in uitkomsten met vroege en aanhoudende strategie van vasodilatatie in acuut HF

3' educatie - Sep. 2, 2019 - Prof. Christian Müller

Gemeenschapsbrede zoutrestrictie vermindert bloeddruk en incidentie van hypertensie

3' educatie - Sep. 2, 2019 - Prof. Jaime Miranda

Lessen uit P2Y12-strategiestudie in patiënten met STEMI, NSTEMI en instabiele angina

3' educatie - Sep. 1, 2019 - Prof. Jur ten Berg - Nieuwegein

ESC Gesprek van de dag | zondag

15' educatie - Sep. 1, 2019 - Parijs - Freek Verheugt, Rudolf de Boer, Martin Hemels

ARNI behandeling in HFpEF toont voordeel in secundaire uitkomsten maar mist significantie op primair eindpunt

3' educatie - Sep. 1, 2019 - Parijs - Prof. Scott Solomon

DAPT strategie resulteert in gunstig netto klinisch voordeel in CAD patienten met diabetes en eerdere PCI

3' educatie - Sep. 1, 2019 - Prof. Deepak Batt

Head-to-head vergelijking van P2Y12-remmers in ACS geeft verrassende resultaten

3' educatie - Sep. 1, 2019 - Prof. Stefanie Schüpke

Groot voordeel met implementatie van snelle uitsluitingsprocedure voor MI

3' educatie - Sep. 1, 2019

Sterke risicodaling met SGLT2-remmer in HFrEF met of zonder diabetes

3' educatie - Sep. 1, 2019 - Prof. John McMurray

De 2019 ESC/EAS dyslipidemierichtlijn vanuit het oogpunt van de European Atherosclerosis Society

5' educatie - Sep. 12, 2019 - Prof. Alberico Catapano
Prof. Alberico Catapano (Past President EAS) benadrukt de belangrijkste veranderingen in risicoclassificatie en behandelingsdoelen voor LDL-c volgens totaal CV risico in de nieuwe 2019 ESC/EAS dyslipidemierichtlijn.

ESC 2019 Prof. Alberico Catapano (Past President EAS) benadrukt de belangrijkste veranderingen in risicoclassificatie en behandelingsdoelen voor LDL-c volgens totaal CV risico in de nieuwe 2019 ESC/EAS dyslipidemierichtlijn.

Langetermijnbehandeling met duale antiplaatjestherapie in patiënten met diabetes en stabiel CAD

3' educatie - Sep. 9, 2019 - Prof. Ph. Gabriel Steg
De THEMIS studie evalueerde het effect van ticagrelor vs. placebo in aanvulling op aspirine in diabetespatiënten met stabiel coronairlijden. Netto klinisch voordeel hing af van of patiënten PCI hadden ondergaan.

ESC 2019 De THEMIS studie evalueerde het effect van ticagrelor vs. placebo in aanvulling op aspirine in diabetespatiënten met stabiel coronairlijden. Netto klinisch voordeel hing af van of patiënten PCI hadden ondergaan.

Gemeenschap-gebaseerde studies onderstrepen de impact van preventieve maatregelen

3' educatie - Sep. 9, 2019 - Prof. Salim Yusuf
Data van de HOPE-4 en PURE studies bevestigen de impact van het verminderen van bekende risicofactoren, maar wijzen ook op minder erkende risicofactoren, zoals luchtvervuiling thuis en opleidingsniveau.

ESC 2019 Data van de HOPE-4 en PURE studies bevestigen de impact van het verminderen van bekende risicofactoren, maar wijzen ook op minder erkende risicofactoren, zoals luchtvervuiling thuis.

FH patiënten onvoldoende behandeld, leert wereldwijd FH register

Nieuws - Sep. 9, 2019

De eerste data in het FH Studies Collaboration register tonen dat onder 42000 volwassenen met heterozygote FH, ongeveer de helft een statine krijgt en de meerderheid niet op LDL-c streefwaarde zit.

Onderbouwing van de lagere LDL-c streefwaarden in de 2019 ESC/EAS dyslipidemierichtlijn

5' educatie - Sep. 9, 2019 - Prof. François Mach
Professor Mach was co-chair van de Task Force die de nieuwe ESC/EAS dyslipidemierichtlijn opstelde. HIj benoemt enkele wijzigingen ten opzichte van de vorige richtlijn en legt uit waarom hij achter deze veranderingen staat.

ESC 2019 Professor Mach was co-chair van de Task Force die de nieuwe ESC/EAS dyslipidemierichtlijn opstelde. HIj benoemt enkele wijzigingen ten opzichte van de vorige richtlijn en legt uit waarom hij achter deze veranderingen staat.

Vijf geüpdatete ESC richtlijnen gepresenteerd tijdens het ESC congres

Nieuws - Sep. 8, 2019
Korte impressie van de nieuwe ESC aanbevelingen voor acute longembolie,  supraventriculaire tachycardie en chronische coronaire syndromen.

ESC 2019 Korte impressie van de nieuwe ESC aanbevelingen voor acute longembolie, supraventriculaire tachycardie en chronische coronaire syndromen.

Genotype-gestuurde strategie om P2Y12-remmer te selecteren in STEMI vermindert bloedingen

Nieuws - Sep. 3, 2019
Selectie van orale P2Y12-remmer op basis van een test voor een loss-of-function-allel dat mensen niet-responsief voor clopidogrel maakt, verhoogde stenttrombose niet en verminderde bloedingen.

ESC 2019 Selectie van orale P2Y12-remmer op basis van een test voor een loss-of-function-allel dat mensen niet-responsief voor clopidogrel maakt, verhoogde stenttrombose niet en verminderde bloedingen.

Een één-uur hs-troponine protocol in patiënten met verdenking op ACS resulteert in sneller ontslag

3' educatie - Sep. 3, 2019 - Prof. Derek Chew
In vergelijking met een drie-uur protocol verminderde een één-uur hs-troponine protocol de duur van opname en was dit veilig tot 30 dagen in patiënten met verdenking op ACS.

ESC 2019 In vergelijking met een drie-uur protocol verminderde een één-uur hs-troponine protocol de duur van opname en was dit veilig tot 30 dagen in patiënten met verdenking op ACS.

Groot voordeel in totale sterfte met ICD gebruik in STEMI patiënten na primaire PCI

3' educatie - Sep. 3, 2019 - Danielle Haanschoten
Langetermijnresultaten van STEMI patiënten na pPCI die een ICD ontvingen toonden een grote reductie in totale sterfte aan in vergelijking met de controlegroep, wat gedreven werd door een reductie in cardiale sterfte.

ESC 2019 Langetermijnresultaten van STEMI patiënten na pPCI die een ICD ontvingen toonden een grote reductie in totale sterfte aan in vergelijking met de controlegroep, wat gedreven werd door een reductie in cardiale sterfte.

Belang van continue gebruik van secundaire preventietherapie na CABG

3' educatie - Sep. 3, 2019 - Erik Björklund
Erik Björklund vat de bevindingen van langetermijndata van het SWEDEHEART register samen over gebruik van secundaire preventietherapieën en associatie met sterfte.

ESC 2019 Erik Björklund vat de bevindingen van langetermijndata van het SWEDEHEART register samen over gebruik van secundaire preventietherapieën en associatie met sterfte.

Gebruik secundaire preventietherapie na CABG neemt af in de tijd

Nieuws - Sep. 3, 2019
Data uit SWEDEHEART tonen dat gebruik van statines, RAAS-remmers en plaatjesremmers is geassocieerd met significante daling van mortaliteitsrisico, maar bètablokkers niet.

ESC 2019 Data uit SWEDEHEART tonen dat gebruik van statines, RAAS-remmers en plaatjesremmers is geassocieerd met significante daling van mortaliteitsrisico, maar bètablokkers niet.

Verlaging in bloedingen met genotype-gestuurde strategie voor de keuze van P2Y12 remmer in STEMI patiënten

3' educatie - Sep. 3, 2019 - Danny Claassens
Invoering van een genotype-gestuurde strategie voor de selectie van clopidogrel of meer krachtige P2Y12 remmers was net zo goed als standaardbehandeling voor netto klinisch voordeel en verlaagde bloedingen.

ESC 2019 Invoering van een genotype-gestuurde strategie voor de selectie van clopidogrel of meer krachtige P2Y12 remmers was net zo goed als standaardbehandeling voor netto klinisch voordeel en verlaagde bloedingen.

ESC 2019
ESC 2019
ESC 2019