Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

ESC 2019

Verslag, presentaties en video impressie en Nederlands expert commentaar van het 2019 congres van de European Society of Cardiology (ESC), vanuit Parijs, Frankrijk

Hs-troponine gemeten 30 min na opname voor diagnose van MI

5' educatie - 24 okt. 2019 - Parijs, Frankrijk - Camilla Bang

Biochemische urinetest om therapietrouw te meten in hypertensie

5' educatie - 24 okt. 2019 - Dan Lane

Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de 2019 ESC/EAS Dyslipidemierichtlijn?

5' educatie - 23 okt. 2019 - Parijs, Frankrijk - Prof. François Mach

Bètablokkergebruik geassocieerd met mortaliteit in HFrEF patiënten >80 jaar

5' educatie - 22 okt. 2019 - Parijs, Frankrijk - Gianluigi Savarese

Lessen uit de ISAR-REACT 5 studie over de beste plaatjesremmer in ACS-patiënten

3' educatie - 2 sep. 2019 - Prof. dr. Freek Verheugt, Amsterdam - ESC 2019, Parijs

Geslachtsgerelateerde verschillen in ACS patiënten

5' educatie - 15 okt. 2019 - Parijs, Frankrijk - Dr. Sanne Peters

NP metabolisme geassocieerd met klinische uitkomsten in HF

5' educatie - 15 okt. 2019 - Dr. Frank Gommans

Heterogeniteit van behandeleffecten op CV events na intensieve levensstijlinterventie in T2DM

5' educatie - 15 okt. 2019 - Parijs, Frankrijk - Dr. Jan Westerink

CRP geassocieerd met risico op kanker in stabiel CVD

5' educatie - 14 okt. 2019 - Parijs, Frankrijk - Cilie van ’t Klooster

Smartphone-gebaseerde AF screening in de algemene populatie

5' educatie - 14 okt. 2019 - Parijs, Frankrijk - Tine Proesmans

Schatten van individueel, levenslang voordeel en bloedingsrisico met aanvulling van NOAC op aspirine in stabiel CVD

5' educatie - 14 okt. 2019 - Parijs, Frankrijk - Tamar de Vries

Vergelijking van P2Y12-remmers in NSTEMI patiënten ≥70 jaar

3' educatie - 14 okt. 2019 - ESC Parijs - Marieke Gimbel

Wat is mendeliaanse randomisatie?

5' educatie - 10 okt. 2019 - Parijs, Frankrijk - Prof. Børge Nordestgaard

Geen verbeterde klinische uitkomsten met remote ischemic conditioning in STEMI patiënten die PCI ondergingen

3' educatie - 2 sep. 2019 - Prof. Hans Erik Botker - ESC 2019, Parijs

Een levenslang perspectief op voordelen van lager cholesterol

5' educatie - 1 sep. 2019 - ESC 2019, Parijs - George Thanassoulis, MD

De 2019 ESC/EASD diabetesrichtlijn: een belangrijke paradigmaverschuiving in de behandeling van T2DM

10' educatie - 3 okt. 2019 - Parijs, Frankrijk - Prof. Francesco Cosentino, MD

Hart- en vaatziekten in vrouwen

3' educatie - 30 sep. 2019 - ESC 2019, Parijs - Prof. Cecilia Linde

Minder lange-termijn CV sterfte en MI met complete meervats-revascularisatie in STEMI

3' educatie - 2 sep. 2019 - Parijs, Frankrijk - Prof. Shamir Mehta

Verlaagd CV risico met een interventie gericht op geïdentificeerde barrières voor zorg

3' educatie - 31 aug. 2019 - ESC 2019, Parijs - Prof. J-D Schwalm

Geen voordelige effecten met zuurstofgebruik in individuen met een hartaanval

3' educatie - 2 sep. 2019 - ESC, Parijs - Prof. Ralph Stewart

Net geen significante effecten op CV uitkomsten met ARNI in HFpEF

3' educatie - 23 sep. 2019 - Parijs, Frankrijk - Prof. Dirk Jan van Veldhuisen, MD

LDL-c verlaging met tweemaal per jaar injectie van siRNA tegen PCSK9: de ORION-11-studie

10' educatie - 16 sep. 2019 - Prof. John Kastelein

De 2019 ESC/EAS dyslipidemierichtlijn vanuit het oogpunt van de European Atherosclerosis Society

5' educatie - 12 sep. 2019 - Prof. Alberico Catapano

Langetermijnbehandeling met duale antiplaatjestherapie in patiënten met diabetes en stabiel CAD

3' educatie - 9 sep. 2019 - Prof. Ph. Gabriel Steg

Gemeenschap-gebaseerde studies onderstrepen de impact van preventieve maatregelen

3' educatie - 9 sep. 2019 - Prof. Salim Yusuf

Onderbouwing van de lagere LDL-c streefwaarden in de 2019 ESC/EAS dyslipidemierichtlijn

5' educatie - 9 sep. 2019 - Prof. François Mach

Een één-uur hs-troponine protocol in patiënten met verdenking op ACS resulteert in sneller ontslag

3' educatie - 3 sep. 2019 - Prof. Derek Chew

Groot voordeel in totale sterfte met ICD gebruik in STEMI patiënten na primaire PCI

3' educatie - 3 sep. 2019 - Danielle Haanschoten

Belang van continue gebruik van secundaire preventietherapie na CABG

3' educatie - 3 sep. 2019 - Erik Björklund

Verlaging in bloedingen met genotype-gestuurde strategie voor de keuze van P2Y12 remmer in STEMI patiënten

3' educatie - 3 sep. 2019 - Danny Claassens

Hs-troponine gemeten 30 min na opname voor diagnose van MI

5' educatie - 24 okt. 2019 - Parijs, Frankrijk - Camilla Bang
Camilla Bang deelt voorlopige resultaten van haar studie over het toepassen van hs-troponinewaarden gemeten 30 min na opname om acuut MI te bevestigen of uit te sluiten in individuen met pijn op de borst.

CSI Parijs Camilla Bang deelt voorlopige resultaten van haar studie over het toepassen van hs-troponinewaarden gemeten 30 min na opname om acuut MI te bevestigen of uit te sluiten in individuen met pijn op de borst.

Biochemische urinetest om therapietrouw te meten in hypertensie

5' educatie - 24 okt. 2019 - Dan Lane
Eline Groenland stelt Dan Lane vragen over zijn nieuwe screening methode met gebruik van urinesamples die kan detecteren of hypertensieve patiënten hun medicatie nemen. Deze test kan helpen om therapietrouw te verbeteren.

CSI Parijs Eline Groenland stelt Dan Lane vragen over zijn nieuwe screening methode met gebruik van urinesamples die kan detecteren of hypertensieve patiënten hun medicatie nemen. Deze test kan helpen om therapietrouw te verbeteren.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de 2019 ESC/EAS Dyslipidemierichtlijn?

5' educatie - 23 okt. 2019 - Parijs, Frankrijk - Prof. François Mach
Cilie van 't Klooster vraagt prof. Mach om de belangrijkste veranderingen in de 2019 ESC/EAS Dyslipidemierichtlijn samen te vatten.

CSI Parijs Cilie van 't Klooster vraagt prof. Mach om de belangrijkste veranderingen in de 2019 ESC/EAS Dyslipidemierichtlijn samen te vatten.

Bètablokkergebruik geassocieerd met mortaliteit in HFrEF patiënten >80 jaar

5' educatie - 22 okt. 2019 - Parijs, Frankrijk - Gianluigi Savarese
Gianluigi Savarese vertelt over zijn observationele onderzoek met gebruik van data van het SwedeHF register naar de associaties tussen gebruik van bètablokkers en totale en CV sterfte in HFrEF patiënten >80 jaar.

CSI Parijs Gianluigi Savarese vertelt over zijn onderzoek met gebruik van data van het SwedeHF register naar de associaties tussen gebruik van bètablokkers en totale en CV sterfte in HFrEF patiënten >80 jaar.

ESC debat | Visolie: het draait allemaal om de triglyceriden

Nieuws - 21 okt. 2019

ESC 2019 Twee experts namen tegengestelde posities in van de stelling ‘visolie: het draait allemaal om de triglyceriden’ en ze presenteerden bewijsvoering om hun stellingen te ondersteunen, waaronder data van de REDUCE-IT trial.

Lessen uit de ISAR-REACT 5 studie over de beste plaatjesremmer in ACS-patiënten

3' educatie - 2 sep. 2019 - Prof. dr. Freek Verheugt, Amsterdam - ESC 2019, Parijs
Prof. Freek Verheugt bespreekt de resultaten van ISAR-REACT 5 in het bredere perspectief van de zoektocht naar de beste behandeling voor patiënten met CV aandoeningen.

ESC 2019 Prof. Freek Verheugt bespreekt de resultaten van ISAR-REACT 5 in het bredere perspectief van de zoektocht naar de beste behandeling voor patiënten met CV aandoeningen.

Geslachtsgerelateerde verschillen in ACS patiënten

5' educatie - 15 okt. 2019 - Parijs, Frankrijk - Dr. Sanne Peters
Sanne Peters en Tamar de Vries praten over verschillen in impact van CV risicofactoren in vrouwen en mannen en ze onderstrepen de noodzaak van bewustwording van geslachtsgerelateerde verschillen in behandeleffecten.

CSI Parijs Sanne Peters en Tamar de Vries praten over verschillen in impact van CV risicofactoren in vrouwen en mannen en ze onderstrepen de noodzaak van bewustwording van geslachtsgerelateerde verschillen in behandeleffecten.

NP metabolisme geassocieerd met klinische uitkomsten in HF

5' educatie - 15 okt. 2019 - Dr. Frank Gommans
Frank Gommans presenteert een studie over de associatie tussen niveaus van corin en neprilysine, enzymen betrokken bij het metabolisme van natriuretische peptiden, en klinische uitkomsten in HF patiënten.

ESC 2019 Frank Gommans presenteert een studie over de associatie tussen niveaus van corin en neprilysine, enzymen betrokken bij het metabolisme van natriuretische peptiden, en klinische uitkomsten in HF patiënten.

Heterogeniteit van behandeleffecten op CV events na intensieve levensstijlinterventie in T2DM

5' educatie - 15 okt. 2019 - Parijs, Frankrijk - Dr. Jan Westerink
Jan Westerink vertelt over een verkennende analyse van de Look AHEAD trial, met gebruik van een nieuw voorspellend model om heterogeniteit van behandeleffecten op het plaatsvinden van CV events te bepalen met een intensieve levensstijlinterventie in T2DM.

CSI Parijs Jan Westerink vertelt over een verkennende analyse van de Look AHEAD trial, met gebruik van een nieuw voorspellend model om heterogeniteit van behandeleffecten op het plaatsvinden van CV events te bepalen met een intensieve levensstijlinterventie in T2DM.

CRP geassocieerd met risico op kanker in stabiel CVD

5' educatie - 14 okt. 2019 - Parijs, Frankrijk - Cilie van ’t Klooster
Steven Hageman vraagt Cilie van 't Klooster naar haar studie over de relatie tussen CRP en risico op incidente kanker en recidieve CV events in individuen met stabiel CVD in het SMART-cohort.

CSI Parijs Steven Hageman vraagt Cilie van 't Klooster naar haar studie over de relatie tussen CRP en risico op incidente kanker en recidieve CV events in individuen met stabiel CVD in het SMART-cohort.

Smartphone-gebaseerde AF screening in de algemene populatie

5' educatie - 14 okt. 2019 - Parijs, Frankrijk - Tine Proesmans
Tine Proesmans legt uit hoe voor AF gescreend kan worden in de algemene populatie met gebruik van een smartphone en deelt resultaten van de DIGITAL-AF II studie.

CSI Parijs Tine Proesmans legt uit hoe voor AF gescreend kan worden in de algemene populatie met gebruik van een smartphone en deelt resultaten van de DIGITAL-AF II studie.

Schatten van individueel, levenslang voordeel en bloedingsrisico met aanvulling van NOAC op aspirine in stabiel CVD

5' educatie - 14 okt. 2019 - Parijs, Frankrijk - Tamar de Vries
Eline Groenland stelt vragen aan Tamar de Vries over modellen die gebruikt kunnen worden om levenslang individueel voordeel en bloedingsrisico te schatten met aanvulling van rivaroxaban op aspirinetherapie in stabiele CVD patiënten.

CSI 2019 Eline Groenland stelt vragen aan Tamar de Vries over modellen die gebruikt kunnen worden om levenslang individueel voordeel en bloedingsrisico te schatten met aanvulling van rivaroxaban op aspirinetherapie in stabiele CVD patiënten.

ESC 2019