Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Lessen uit P2Y12-strategiestudie in patiënten met STEMI, NSTEMI en instabiele angina

3' educatie - 1 sep. 2019 - Prof. Jur ten Berg - Nieuwegein

Educatieve informatie

Deze video is opgenomen tijdens het ESC-congres op op 1 september 2019 in Parijs.

Faculty

Dr. Jur ten Berg, cardioloog, St.Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

Disclosures

Deze productie is ontwikkeld op initiatief van CVGK en zonder externe ondersteuning. Meningen en interpretaties komen voor rekening van de spreker en zijn niet noodzakelijk die van CVGK.

Lees onze samenvatting van de ISARREACT 5 resultaten

Deel deze pagina met collega's en vrienden: