Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Nieuwe ESC/EAS dyslipidemie richtlijn benadrukt ‘lager is beter’ voor LDL-c

Nieuws - 1 sep. 2019

Gepresenteerd tijdens het ESC congres 2019 in Parijs

LDL-c niveaus moeten zoveel mogelijk worden verlaagd om CV ziekte te voorkomen, met name in hoog- en zeer hoog-risicopatiënten. Dat is een van de belangrijkste boodschappen van de European Society of Cardiology (ESC) en European Atherosclerosis Society (EAS) ‘Guidelines on dyslipidaemias’, gepresenteerd tijdens het ESC congres in Parijs. De richtlijn vormt een update van de 2016 ESC/EAS Dyslipidemie-richtlijn. Sindsdien hebben grote klinische trials de effectiviteit van PCSK9-remmende therapie aangetoond in het verlagen van LDL-c niveaus, meer dan wat wordt bereikt met intensieve statinebehandeling. Dit resulteert in significante daling van CV events in patiënten met vastgestelde atherosclerotische CV ziekte (ASCVD) en acuut coronairsyndroom. ER is geen lage limiet van LDL-c niveaus die onveilig is bevonden. De richtlijn beoogt te verzekeren dat de beschikbare middelen (statines, ezetimibe en PCSK9-remmers) zo effectief mogelijk worden gebruikt om LDL niveaus te verlagen in diegenen met het meeste risico.

Ook is er meer informatie beschikbaar gekomen van de IMPROVE-IT trial met ezetimibe, die een groter absoluut CV voordeel toonde in zeer hoog-risico individuen met diabetes ten opzichte van diegenen zonder, wat het hoge absolute risico van deze groep weerspiegelt.

Bovendien is de kennis van de impact van genetische varianten met invloed op LDL-c niveaus en levenslang risico voor ischemische hartziekte toegenomen, met name uit mendeliaanse randomisatiestudies.

Nieuwe aanbevelingen in deze richtlijn, ten opzichte van de 2016 versie, omvatten:

Samenvattend, benadrukt deze nieuwe ESC/EAS dyslipidemie richtlijn dat lager LDL-c beter is en dat de absolute LDL-c reductie bepalend is voor het klinische voordeel. Bewijs uit mendeliaanse randomisatiestudies is cruciaal geweest in het verkrijgen van het inzicht dat vroeger behandelen belangrijk is, want uiteindelijk zou kunnen betekenen dat we minder intensief behandelen op de langere termijn. De nieuwe LDL-c streefwaarden brengen ook het besef met zich mee dat combinatietherapie belangrijk is in hoog- en zeer hoogrisicopatiënten, eerst met ezetimibe en dan met een PCSK9-remmer. De fundamentele vervolgstappen zijn gepaste implementatie door artsen in hun praktijk, evenals het verzekeren van therapietrouw door patiënten.

De richtlijn werd gelijktijdig gepubliceerd in Eur Heart J. Bekijk onze video over de nieuwe dyslipidemierichtlijn

Deel deze pagina met collega's en vrienden: