Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

SGLT2-remmer verlaagt CV sterfte en verslechterende HF events in HFrEF patiënten

Nieuws - 1 sep. 2019

Dapagliflozin in Patients with Heart Failure and Reduced Ejection Fraction (DAPA-HF)

Gepresenteerd op het ESC congres 2019 in Parijs, Frankrijk door John McMurray (Glasgow, VK)

Introductie en methoden

Sodium-glucose co-transporter 2 (SGLT2)-remmers verlaagden de ontwikkeling van hartfalen (HF) in patiënten met type 2 diabetes (T2DM) in grote CV uitkomstentrials. Het is echter onbekend of SGTL2-remmers gebruikt kunnen worden voor behandeling van HF patiënten. Bovendien is het onduidelijk of SGLT2-remmers door glucose-afhankelijke mechanismen werken of dat deze middelen een effect zouden kunnen hebben in patiënten zonder diabetes. Daarom werd het effect van dapagliflozine, in aanvulling op standaardzorg, onderzocht in HF patiënten met verminderde ejectiefractie (HFrEF) met en zonder diabetes.

De DAPA-HF trial includeerde 4744 HFrEF patiënten (symptomatisch HF, EF ≤40%, NT-proBNP ≥600 pg/mL) en patiënten met eGFR<30 mL/min/1.73m2, symptomatische hypotensie, SBP <95 mmHg of type 1 diabetes werden uitgesloten. Primair eindpunt was verslechterend HF event (onverwachte HF ziekenhuisopname of een spoedbezoek voor HF waarbij de patiënt IV therapie nodig had) of CV sterfte.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Dapagliflozine verlaagde de samengestelde uitkomst van CV sterfte en verslechterende HF events in HFrEF patiënten met en zonder diabetes. Bovendien waren CV sterfte verlaagd en symptomen verbeterd met dapagliflozinetherapie in vergelijking met placebo. John McMurray concludeerde: ‘dit is een belangrijke doorbraak voor patiënten met een verschrikkelijke ziekte’.

Discussie

Hoewel er geen data werden gepresenteerd over het effect van dapagliflozine in diabetes patiënten vs. niet-diabetes patiënten, zei McMurrray dat de verlaging van het primaire eindpunt met dapagliflozine hetzelfde was in deze twee groepen. Dit riep de vraag op waarom dapagliflozine in niet-diabetes patiënten werkt. McMurray suggereerde verschillende mechanismen waaronder bescherming van de nier, veranderingen in het metabolisme van het hart, de sodium hydrogen exchanger, en waarschijnlijk zijn er vele andere mechanismen.

Als reactie op de vraag waarom deze trial patiënten met T2DM includeerde in plaats van ze te excluderen, reageerde McMurray dat de onderzoekers typische HFrEF patiënten wilden includeren, en een groot percentage heeft diabetes.

Een vergelijkbaar voordeel met dapagliflozine werd gezien in patiënten die sacubril/valsartan gebruikten en diegenen zonder dit medicijn. McMurray zei dat dit verwacht was, aangezien SGLT2-remmers anders werken. Het is geweldig nieuws, omdat er nu twee nieuwe middelen zijn.

- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ESC congres verstrekte informatie -

SGLT2-remmer verlaagt CV sterfte en verslechterende HF events in HFrEF patiënten

Download de slide

Deel deze pagina met collega's en vrienden: