Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Natuurlijke randomisatiestudie laat zien dat levenslang iets lager LDL-c en SBP CV risk aanzienlijk verlaagt

Nieuws - 2 sep. 2019

Combined effect of lower LDL-C and lower SBP on the lifetime risk of cardiovascular disease

Gepresenteerd tijdens het ESC Congres in Parijs 2019 door Brian A Ference (Cambridge, Verenigd Koninkrijk)

Introductie en methoden

Diverse gerandomiseerde studies hebben aangetoond dat verlagen van LDL-c en SBP beide het risico op CV events verlagen. Bovendien suggereren Mendeliaanse randomisatiestudies dat het klinisch voordeel van lager LDL-c en SBP toeneemt in de tijd. Samen doen deze studies vermoeden dat langetermijnblootstelling aan de combinatie van zowel lager LDL-c als lager SBP mogelijk aanzienlijk het levenslange risico op CV ziekte kan verlagen. Het effect van langdurige blootstelling aan lagere LDL-c en SBP op het risico op CV ziekte is echter niet betrouwbaar gekwantificeerd.

Deze analyse beoogde daarom het verband te kwantificeren tussen blootstelling op lange termijn aan de combinatie van zowel lagere LDL-c als aan lagere SBP en het levenslange ASCVD risico.

Omdat het niet haalbaar is om een gerandomiseerde studie uit te voeren om deze vraag te beantwoorden, gebruikte deze studie genetische varianten die geassocieerd zijn met lager LDL-c en lager SBP, om zo deelnemers ‘op natuurlijke wijze te randomiseren’ naar levenslange blootstelling aan lager LDL-c, lager SBP, of beide. Deze ‘natuurlijke randomisatie’-benadering kan gezien worden als analoog aan een lange termijn gerandomiseerde studie.

Data werden gebruikt van 438,952 deelnemers aan de UK Biobank. Een LDL-c genetische score op basis van 100 exoomvarianten werd gebruikt en deelnemers werden verdeeld op basis van LDL-c score groter dan vs. kleiner of gelijk aan de mediaan. Op vergelijkbare wijze werd een SBP genetische score, gebaseerd op 61 exoomvarianten, gebruikt om de groepen verder te verdelen (groter vs. kleiner of gelijk aan de mediaan), wat vier groepen op leverde. Het primaire eindpunt was majeure coronaire events (niet-fataal MI, coronaire revascularisatie of coronaire sterfte, n=24.980).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Levenslange blootstelling aan langere LDL-c en lagere SBP hebben onafhankelijke, additieve, en dosisafhankelijke effecten op het levenslange risico op CV ziekte. De data suggereren dat de meeste CV events mogelijk voorkomen kunnen worden met aanhoudende blootstelling aan de combinatie aan zowel lagere LDL-c en SBP. Levenslange blootstelling aan de combinatie van 1 mmol/L (38.67 mg/dL) lager LDL-c en 10 mmHg lager SBP was geassocieerd met 80% lager levenslang risico op CV ziekte en 68% lager levenslang risico op CV sterfte. De grote proportionele reductie in risico geassocieerd met relatief kleine verschillen in levenslange blootstelling aan LDL-c en SBP in deze studie suggereren dat het effect van LDL-c, SBP en gecombineerde blootstelling aan beide op het risico op CV ziekte worden bepaald door zowel de grootte als de door de duur van blootstelling. Daarom is het belangrijk dat de blootstelling aan lagere niveaus wordt behouden in de tijd.

- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ESC congres verstrekte informatie –

Deze resultaten werden gelijktijdig gepubliceerd in JAMA

Deel deze pagina met collega's en vrienden: