Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Primaire PCI resulteert in verbeterde uitkomsten in vergelijking met fibrinolyse in STEMI na 16 jaar follow-up

Nieuws - 2 sep. 2019

16-year follow-up of the DANish Acute Myocardial Infarction 2 trial DANAMI-2

Gepresenteerd op het ESC congres 2019 in Parijs, Frankrijk door: Michael Maeng (Aarhus, Denemarken)

Introductie en methoden

Landmarktrials in de jaren 90, zoals Zwolle en PAMI, hebben aangetoond dat primaire PCI (pPCI) behandeling superieur is aan fibrinolyse in patiënten die worden opgenomen bij invasieve centra. Later, in 2003, toonde de DANAMI-2 trial aan dat pPCI met transport tussen ziekenhuizen voor behandeling superieur was aan fibrinolyse na 30 dagen follow-up.

De huidige analyse van de DANAMI-2 trial omvat data van 16 jaar follow-up.

In de DANAMI-2 trial werden 1572 STEMI patiënten geïncludeerd en gerandomiseerd naar pPCI of fibrinolyse in invasieve centra (n=443) of in ziekenhuizen met doorverwijzing en opvolgend transport naar invasieve centra (n=1129). Het belangrijkste eindpunt van deze analyse was een samenstelling van sterfte of her-infarct. Data van jaar 4-16 werd verkregen uit registers in Denemarken.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Na 16 jaar follow-up verlaagde primaire PCI het samengestelde eindpunt van sterfte of her-infarct in STEMI patiënten in vergelijking met fibrinolyse. Primaire PCI stelde tijd tot eerste event met één jaar uit. De onderzoekers concluderen dat artsen vertrouwen zouden moeten hebben dat primaire PCI de beste optie is om STEMI patiënten te behandelen als transport naar invasieve centra bewerkstelligt kan worden binnen twee uur.

Discussie

Totale sterfte was niet verlaagd met pPCI in vergelijking met fibrinolyse, maar dit kan worden verklaard door competing risk. De gemiddelde leeftijd na 16 jaar follow-up was 78 jaar; tegen die tijd sterven mensen aan andere oorzaken.

Maeng benadrukte dat het belangrijk is dat patiënten getransporteerd moeten worden binnen twee uur na de diagnose. Onder deze condities is pPCI de beste aanpak. Een betere optie is natuurlijk om het lokale ziekenhuis te omzeilen om vertraging te voorkomen.

Als reactie op de vraag wat het verschil kan verklaren tussen pPCI en fibrinolyse zei Maeng dat na een eerste diagnose 80% definitief STEMI blijkt te hebben. Wanneer pPCI wordt overwogen en patienten blijken geen definitief STEMI te hebben gaan artsen verder onderzoeken om diagnose te maken. Dit gebeurt niet wanneer fibrinolyse wordt gegeven.

- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ESC congres verstrekte informatie –

Primaire PCI resulteert in verbeterde uitkomsten in vergelijking met fibrinolyse in STEMI na 16 jaar follow-up

Download de slides De resultaten van deze studie zijn tegelijkertijd gepubliceerd in Eur Heart J Bekijk de video van Michael Maeng

Deel deze pagina met collega's en vrienden: