Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

NOAC met P2Y12 net zo goed als VKA, P2Y12i en aspirine voor bloedingsuitkomsten in AF patienten na PCI

Nieuws - 3 sep. 2019

Edoxaban-vs vitamin-K-antagonist-based anti-thrombotic regimen after successful coronary stenting in patients with atrial fibrillation (ENTRUST-AF PCI): A randomised, open-label, phase 3b trial

Gepresenteerd op het ESC congres 2019 in Parijs, Frankrijk door Andreas Goette (Paderborn, Duitsland)

Introductie en methoden

Ongeveer 15% van AF patiënten hebben PCI met stentplaatsing nodig voor behandeling van obstructief coronair vaatlijden (CAD). Na PCI wordt door de richtlijnen orale antistolling met duale antiplaatjestherapie (DAPT), bestaande uit aspirine met een P2Y12 remmer, aangeraden. Deze triple therapie is echter geassocieerd met verhoogd risico op bloeding.

Eerder gerandomiseerde trials hebben de effecten van NOACs in AF patiënten die PCI ondergingen onderzochten in de afwezigheid van aspirine. Effecten van edoxaban in combinatie met een P2Y12 remmer in AF patiënten die PCI ondergingen zijn nog niet bestudeerd.

Daarom werd een 12-maanden regime van edoxaban met een P2Y12 remmer vergeleken met VKA plus een P2Y12 remmer plus 1-12 maanden aspirine in AF patiënten met ACS of stabiele CAD na succesvolle PCI, wat betreft incidentie van grote of klinisch relevante niet-grote bloedingen (gedefinieerd door ISTH criteria).

De TRUST-AF PCI was een prospectief, gerandomiseerd, open label, geblindeerde eindpuntsevaluatie trial die 1506 AF patiënten includeerde met ACS of stabiele CAD in 186 centra in 18 landen. Patiënten werden gerandomiseerd naar het edoxaban regime of VKA regime.

Belangrijkste resultaten

Resultaten van de meta-analyse

Conclusie

In AF patienten die PCI ondergingen was regime van edoxaban plus een P2Y12 remmer niet-inferieur aan triple therapie bestaande uit VKA, P2Y12 remmer en 1-12 maanden aspirine wat betreft grote of niet-klinisch relevante bloedingen na 12 maanden. Belangrijkste effectiviteitsuitkomst, een samenstelling van ischemische events, was niet verschillend tussen de edoxaban en VKA regimes.

Deze studie werd tegelijkertijd gepubliceerd in de Lancet

Deel deze pagina met collega's en vrienden: