Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hoge Lp(a) niveaus gerelateerd aan sterfte, via laag aantal kringle-IV type 2 repeats

High lipoprotein(a) and high risk of mortality

Literatuur - Langsted A, Kamstrup PR, Nordestgaard BG - Eur Heart J 2019: 40(33); 2760–2770, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy902

Introductie en methoden

Observationele en genetische data hebben aangetoond dat hoge lipoproteïne(a) [Lp(a)] niveaus geassocieerd zijn met hoog risico op CV ziekte, waaronder myocardinfarct en aortaklepstenose. Daarom wordt onderzoek gedaan naar therapeutische manieren om Lp(a) te verlagen. Er is echter geen gerandomiseerd, dubbelblind bewijs beschikbaar dat aantoont dat het verlagen van Lp(a) het risico op CV ziekte zal verminderen [1-7].

Als het verlagen van Lp(a) CV ziekte vermindert, is te verwachten dat het ook CV en algemene sterfte zal verminderen. Hoge Lp(a) niveaus beschermen mogelijk echter tegen bloedingsevents [8,9], wat impliceert dat het verlagen van niveaus het sterfterisico kan doen toenemen. De relatie tussen Lp(a) en sterfte is momenteel onduidelijk.

Deze studie testte de hypothese dat Lp(a) niveaus geassocieerd zijn met sterfterisico, zowel observationeel als causaal, op basis van humane genetische data. Data van 126.936 individuen uit de Deense algemene bevolking [Copenhagen City Heart Study, CCHS) en Copenhagen General Population Study (CGPS)] werden gebruikt, zonder verlies van follow-up. Het werd ook onderzocht of dergelijke associaties gedreven worden door een laag aantal LPA kringle-IV type 2 (KIV-2) repeats en dus een kleine apolipoproteïne isoformgrootte. Deelnemers vulden ook een vragenlijst in over leefstijl en medische historie, en ondergingen een lichamelijk onderzoek (met bloedafname voor lipiden- en lipoproteïnemeting).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In individuen uit de Deense algemene bevolking, waren hoge niveaus van Lp(a) als gevolg van lage LPA KIV-2 aantal repeats geassocieerd met een hoog sterfterisico. Opvallend was dat het LPA rs10455872 genotype en KIV-2 aantal repeats geen consistente verbanden lieten zien met algemene en CV sterfte, wat vragen oproept over het standpunt dat het rs10455872 genotype een indirecte reporter is van KIV-2 variatie. De data doen vermoeden dat het rs10455872 genotype met name geassocieerd is met plasma Lp(a) niveaus, terwijl KIV-2 aantal repeats meer gerelateerd is aan apolipoproteïne(a) isoformgrootte, even ook met plasmaniveaus.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur Heart J

Deel deze pagina met collega's en vrienden: