Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Farmacologisch of genetisch bepaald lager ACE niveau beschermt tegen T2DM

Nieuws - 19 sep. 2019

Nieuw onderzoek gepresenteerd tijdens de Annual Meeting van de European Association fort he study of Diabetes (EASD) in Barcelona, Spanje (16-20 sept) laat zien dat gebruik van angiotensine-converting enzyme (ACE) remmers om bloeddruk te verlagen geassocieerd is met 24% lager risico op het ontwikkelen van type 2 diabetes (T2DM) in vergelijking met placebo. Bovendien is natuurlijke genetische variatie gerelateerd aan ACE-concentratie ook gelinkt aan T2DM risico.

Hoewel eerder onderzoek heeft gesuggereerd dat ACE-remmers T2DM zouden kunnen voorkomen, blijft de causale relatie tussen ACE-remming en T2DM-preventie nog onduidelijk. In deze nieuwe studie gebruikten de auteurs een ‘mendeliaanse randomisatie’-benadering. Specifieker gezegd, ze bepaalden het risico van een persoon om T2DM te ontwikkelen op basis van natuurlijke genetische variaties die de concentratie van het ACE-enzym beïnvloeden, en gebruikten dit om hieruit de causale effecten van ACE-remmers op T2DM-risico af te leiden.

Eerst bepaalden de auteurs de associatie tussen T2D prevalentie en ACE serumconcentratie in de Outcome Reduction with Initial Glargine Intervention (ORIGIN) trial (N=8197). Vervolgens onderzochten ze of 17 genetische varianten gelinkt aan lagere ACE-concentraties in de ORIGIN studie (N=4147) ook gelinkt waren aan de lagere prevalentie van T2DM in het DIAbetes Genetics Replication And Meta-analysis consortium (n=26,676 cases; 132,532 controles).

Daarna ontwikkelden de onderzoekers een ACE-concentratieverlagende genetische risicoscore (GRS), welke werd getest op een associatie met T2D prevalantie in het UK Biobank cohort (N=341,872). Tot slot vergeleken ze het genetisch bepaalde effect van lagere ACE-concentratie op het T2D risico met farmacologische remming van ACE vs. placebo, met een meta-analyse van RCT’s (met 31.200 patiënten).

De MR analyse liet zien dat een lagere genetisch bepaalde ACE-serumconcentratie een lager risico op T2DM voorspelde. De meta analyses van zes RCTs schatte dat ACE-remmers T2DM risico met 24% verlaagden ten opzichte van placebo.

De auteurs zeggen: “Deze resultaten ondersteunen het beschermende effect van ACE-remming op lange termijn op T2DM risico. Hoewel toekomstig onderzoek nodig is om preciezer de metabole werking van ACE-remmers op te helderen, onderschrijft het huidige bewijs dat het aangrijpen op ACE een persoon zou kunnen beschermen tegen ontwikkelen van T2DM. Bovendien, het overwegen van het risico om T2DM te ontwikkelen zou aanbevolen kunnen worden als bloeddrukverlagende medicatie wordt voorgeschreven; bij hoog risico op T2DM kan een ACE-remmer worden overwogen.”

Bron: persbericht EASD 20 september 2019

Deel deze pagina met collega's en vrienden: