Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Net geen significante effecten op CV uitkomsten met ARNI in HFpEF

3' educatie - 23 sep. 2019 - Parijs, Frankrijk - Prof. Dirk Jan van Veldhuisen, MD - UMC Groningen

Educatieve informatie

Deze video is opgenomen op het ESC congres in Parijs, Frankrijk op 2 september 2019.

Faculty

Prof. Dirk Jan van Veldhuisen, MD - cardioloog, UMC Groningen

Disclosures

Deze productie is tot stand gekomen op initiatief van CVGK. Interpretaties komen voor rekening van de spreker en zijn niet noodzakelijk die van CVGK.

Lees onze samenvatting van de PARAGON-HF trial

Deel deze pagina met collega's en vrienden: