Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Residueel inflammatoir risico gelinkt aan IL-6 en IL-18 na remming van IL-1β

Residual inflammatory risk associated with interleukin-18 and interleukin-6 after successful interleukin-1β inhibition with canakinumab: further rationale for the development of targeted anti-cytokine therapies for the treatment of atherothrombosis

Literatuur - Ridker PM, MacFadyen JG, Thuren T et al., on behalf of the CANTOS Group - Eur Heart J. 2019. ehz542, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz542

Introductie en methoden

De Canakinumab Antiinflammatory Thrombosis Outcomes Study (CANTOS) liet zien dat het richten van therapie op inflammatie met interleukine-1β (IL-1β) remming met canakinumab CV event rates verlaagde, zonder bloeddruk en cholesterol te beïnvloeden [1]. De CANTOS trial heeft daarmee het belang van inflammatie in humane atherosclerose op de kaart gezet. Het leverde ook proof-of-principle van richten op pro-inflammatoire cytokinepathways, waarbij de grootte van remming van inflammatie gerelateerd is aan de grootte van het klinisch voordeel [2,3]. CANTOS-deelnemers behandeld met hoge-intensiteit statines en canakinumab hielden echter een aanzienlijk risico op recidief events.

Er is voorgesteld dat IL-18 een rol kan spelen in het residuele inflammatoire risico [4-6]. Er zijn echter geen data beschikbaar die inzicht geven in of IL-18 niveaus een significante voorspeller zijn van residueel risico na behandeling met agressieve IL-1β remming. Dit zou relevant zijn in het licht van ontwikkeling van NLRP-3 inflammasoomremmers, die actieve vormen van IL-1β en IL-18 zouden remmen.

Deze studie testte daarom in CANTOS data de hypothese dat plasma IL-18 niveaus gerelateerd zijn aan toekomstig vasculair risico zowel voor als na behandeling met canakinumab. De relatie van Il-6 met toekomstig risico werd ook bepaald, aangezien IL-6 signalering ook in verband gebracht is met plaqueprogressie en -ruptuur [7-9]. Plasmaniveaus van IL-18 en IL-6 werden gemeten bij randomisatie en na drie maanden therapie in 4848 CANTOS-deelnemers. Individuen in deze analyse woonden met name in West-Europa, de VS en Canada. Enig effect van canakinumab op de mediane procentuele verandering in Il-18 en Il-6 tussen de twee metingen werd bepaald. In verband met de aanname van regressie naar het gemiddelde in de placebogroep voor verandering in IL-18 en IL-6 tijdens de 3 maanden, werden placebowaarden afgetrokken van die voor de canakinumabbehandeling. Relatieve risico’s voor majeure nadelige CV events (MACE), bestaande uit myocardinfarct, beroerte of CV sterfte werden berekend, evenals voor andere samengestelde CV eindpunten.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze gerandomiseerde data late zien dat IL-1β remming met canakinumab plasma IL-6 verlaagt, maar niet IL-18 niveaus, en dat baseline en on-treatmentniveaus van IL-6 en IL-18 het risico op recidief CV events voorspellen. IL-6 liet een sterker verband met residueel inflammatoir risico zien na IL-1β remming dan Il-18. Deze data zijn informatief voor ontwikkeling van behandelingen gericht tegen cytokines anders dan IL-1β.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur Heart J.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: