Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Minder lange-termijn CV sterfte en MI met complete meervats-revascularisatie in STEMI

3' educatie - 2 sep. 2019 - Parijs, Frankrijk - Prof. Shamir Mehta - Hamilton, ON, Canada

Educatieve informatie

Deze video is opgenomen tijdens het ESC-congres op 2 september 2019 in Parijs en is een verkorte weergave van de presentatie die prof. Shamir Mehta daar gaf.

Faculty

Prof. Shamir Mehta, interventiecardioloog, Population Health Research Institute (PHRI) en MacMaster University, Hamilton, ON, Canada

Disclosures

Deze productie is ontwikkeld op initiatief van CVGK en zonder externe ondersteuning. Meningen en interpretaties komen voor rekening van de spreker en zijn niet noodzakelijk die van CVGK.

Lees onze samenvatting van de COMPLETE trial

De informatie en gegevens die verstrekt worden in dit programma zijn bijgewerkt en correct ten tijde van de ontwikkeling van het programma, maar zijn mogelijk onderhevig aan wijzigingen.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: