Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Effect van SGLT2i op NT-proBNP niveau en gezondheidsstatus in HFrEF

Dapagliflozin Effects on Biomarkers, Symptoms, and Functional Status in Patients With Heart Failure With Reduced Ejection Fraction - The DEFINE-HF Trial

Literatuur - Nassif ME, Windsor S, Tang F, et al. - Circulation 2019; DOI:10.1161/CIRCULATIONAHA.119.042929

Introductie en methoden

Richtlijnen en regelgevers erkennen dat verbetering van symptomen in HFrEF patiënten een belangrijk doel is in het managen van patiënten en is geassocieerd met verlaagd risico op HF ziekenhuisopname [1,2]. Bovendien, het meten van symptomen en fysieke functie zijn aanbevolen als acceptabel en belangrijk door de FDA’s conceptrichtlijn aan bedrijven over ontwikkelen van medicijnen voor HF [3]. Trials die het effect van SGLT2i in een HF populatie onderzoeken zijn momenteel lopend of resultaten zijn net gepresenteerd, maar primaire uitkomsten omvatten niet vroege effecten op HF ziekte-specifieke gezondheidsstatus, functie en kwaliteit van leven of niveaus van natriuretische peptiden.

De DEFINE-HF (Dapagliflozin Effects on Biomarkers, Symptoms and Functional Status in Patients

with HF with Reduced Ejection Fraction) trial onderzocht of behandeling met de SGLT2 remmer dapagliflozine het niveau van natriuretische peptide en gezondheidsstatus verbetert, in goede beschreven en optimaal behandelde HFrEF patiënten, zowel met als zonder T2DM.

DEFINE-HF was een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde, multicenter trial die 263 patiënten met HFrEF includeerde om dapagliflozine of placebo te ontvangen in aanvulling op richtlijn aanbevolen standaardzorg voor 12 weken. Duale primaire eindpunten waren het gemiddelde van NT-proBNP na 6 en 12 weken en een samenstelling van de proportie patiënten dat een betekenisvolle verbetering in gezondheidsstatus behaalde (≥5-punten verhoging in het gemiddelde van Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire- overall summary score [KCCQ-OS] of NT-proBNP (≥20% verlaging in gemiddelde NT-proBNP na 6 en 12 weken). 62% van de patiënten had T2DM.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In HFrEF patiënten behandeld met dapagliflozine voor 12 weken was gemiddelde NT-proBNP niet verlaagd in vergelijking met diegenen met placebo. Proportie patiënten die verbetering in gezondheidsstatus of NT-proBNP meemaakten was echter verhoogd in de dapagliflozinegroep in vergelijking met de placebogroep. Resultaten waren vergelijkbaar voor niet-diabetes en diabetes patiënten.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Circulation

Deel deze pagina met collega's en vrienden: