Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

ARNI-geïnduceerde NT-proBNP veranderingen geassocieerd met veranderingen in cardiale remodelering in HFrEF

Association of Change in N-Terminal Pro–B-Type Natriuretic Peptide Following Initiation of Sacubitril-Valsartan Treatment With Cardiac Structure and Function in Patients With Heart Failure With Reduced Ejection Fraction

Literatuur - Januzzi JL, Prescott MF, Butler J, et al. - JAMA. 2019;322(11):1085-1095. https://doi.org/10.1001/jama.2019.12821

Introductie en methoden

Cardiale remodelering tijdens progressie van hartfalen met verminderde ejectiefractie (HFrEF) kan leiden tot verminderd linkerventrikel ejectiefractie (LVEF) en groter volume van het linkerventrikel [1-3]. Myocardiale remodelering, geassocieerde met verhoogd CV risico, is een belangrijk target van HF therapieën [4]. Voorgaande studies hebben aangetoond dat een vermindering van NT-proBNP concentratie gelinkt is aan het terugdraaien van remodelering van het linkerventrikel [5,6]. Behandeling met sacubitril/valsartan, een angiotensinereceptor/neprilysineremmer (ARNI), is geassocieerd met verlaging van NT-proBNP concentraties [7]. Het effect van sacubitril/valsartan op cardiale remodelering is echter nog onduidelijk. In deze studie is onderzocht of er een verband bestaat tussen de verlaging van NT-proBNP als gevolg van behandeling met sacubitril/valsartan en langetermijnsveranderingen in metingen van cardiaal volume en functie in HFrEF patiënten.

De Prospective Study of Biomarkers, Symptom Improvement, and Ventricular Remodeling During

Sacubitril/Valsartan Therapy for Heart Failure (PROVE-HF) trial was een open-label, fase 4 onderzoek, uitgevoerd in the VS, waarbij één groep van 654 patiënten met HFrEF gedurende 12 maanden gevolgd werd, na startten met sacubitril/valsartan.

NT-proBNP concentraties werden gemeten in het bloed bij de start van de studie, elke twee weken tot dag 60 en na 3, 6, 9 en 12 maanden na de start van de studie. Echocardiografie metingen werden uitgevoerd bij de start van de studie en na 6 en 12 maanden. Hierbij werden de LVEF, linkerventrikel einddiastolische volume index (LVEDVI), linkerventrikel eindsystolische volume index (LVESVI), linker atrium volume index (LAVI) en de ratio van early transmitral Doppler velocity/early diastolic annular velocity E/e’ ratio bepaald.

Primair eindpunt was de correlatie tussen veranderingen in de concentratie van NT-proBNP en cardiale remodelering, bepaald door veranderingen in LVEDVI, LVESVI, LVEF, LAVI en E/e’ van baseline tot 12 maanden.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In deze studie van HFrEF patiënten leidde toediening van sacubitril/valsartan tot een verlaging van NT-proBNP concentratie en was gelinkt aan een verhoging van LVEF en verlaging van LVEDVI, LVESVI, LAVI en E/e′ na 12 maanden. Deze verbeteringen werden al na 6 maanden waargenomen, maar waren minder uitgesproken dan de veranderingen na 12 maanden. Deze resultaten kunnen bijdragen in het begrijpen van de mechanismen die leiden tot de effecten met sacubitril/valsartan in HFrEF patiënten.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JAMA

Deel deze pagina met collega's en vrienden: