Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

In-hospital PCSK9-remmer starten na ACS helpt bij bereiken LDL-c streefwaarde na 8 weken

Evolocumab for Early Reduction of LDL-Cholesterol Levels in Patients with Acute Coronary Syndromes (EVOPACS)

Literatuur - Koskinas KC, Windecker S, Pedrazzini G et al. - J Am Coll Cardiol. 2019 DOI: 10.1016/j.jacc.2019.08.010

Introduction and methods

Het risico op recidief events in patiënten met acuut coronair syndroom (ACS) is met name hoog na het index event [1]. Vroege, in-hospital initiatie van hoge-intensiteit statinetherapie verlaagt het optreden van vroege events. Terwijl statines aanvullende gunstige effecten hebben die een rol kunnen spelen in deze risicoreductie in de acute periode na ACS [2], wordt gedacht dat het voordeel ten minste deels gemedieerd wordt door afname van LDL-gerelateerd risico.

Statines hebben een vertraagde werking. Veel ACS patiënten behalen streefwaarden niet met intensieve statinetherapie alleen [3]. Daarom heeft snelle en meer potente LDL-c verlaging mogelijk potentieel therapeutisch voordeel in deze patiënten.

Van PCSK9 antilichamen is aangetoond dat ze snel en effectief LDL-c niveaus verlagen. Evolocumab verminderde ernstige CV events in de context van secundaire preventie [4]. Evolocumab is geëvalueerd van enkele maanden tot 11 jaar na een myocardinfarct (MI) [5], maar PCSK9 antilichaambehandeling is niet geëvalueerd in de zeer hoog-risico, acute fase van ACS.

Daarom werd een gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studie uitgevoerd om evolocumab te beoordelen, in-hospital toegediend in patiënten die presenteren met ACS, ten opzichte van met alleen hoge-intensiteit statines. Deze EVOPACS studie was op initiatief van onderzoekers. Patiënten die niet op richtlijn-aanbevolen streefwaarden waren ondanks eerdere hoge-intensiteit statinetherapie, of diegenen van wie voorspeld werd dat ze deze doelstelling niet zouden halen op nieuw gestarte hoge-intensiteit statine werden geïncludeerd. Patiënten die werden opgenomen voor non-ST elevation ACS (NSTE-ACS) waarbij symptomen<72 uur begonnen of ST-elevatie MI (STEMI) waarbij de symptomen <24 uur begonnen voor screening kwamen in aanmerking voor inclusie. 308 Patiënten werden gerandomiseerd (1:1) naar evolocumab 420 mg per vier weken of placebo. Studiemedicatie op baseline werd zo snel mogelijk (<24 uur) na randomisatie gegeven. Het primaire effectiviteitseindpunt was % verandering in berekend LDL-c van baseline tot 8 weken.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Dit is de eerste studie die therapie met een PCSK9-remmer, gestart tijdens opname, evalueert in patiënten die met ACS presenteren. Evolocumab was geassocieerd met een aanzienlijk grotere LDL-c daling na 8 weken ten opzichte van placebo, in aanvulling op hoge-intensiteit statinetherapie. Meer dan 95% van de patiënten op evolocumab bereikte de LDL-c streefwaarde van <1.8 mmol/L na 8 weken.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Coll Cardiol

Deel deze pagina met collega's en vrienden: