Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Geen verbeterde klinische uitkomsten met remote ischemic conditioning in STEMI patiënten die PCI ondergingen

3' educatie - 2 sep. 2019 - Prof. Hans Erik Botker - Aarhus, Denemarken - ESC 2019, Parijs

Educatieve informatie

Deze video is opgenomen tijdens het ESC-congres op 2 september 2019 in Parijs en is een verkorte weergave van de presentatie die prof. Hans Erik Botker daar gaf.

Faculty

Prof. Hans Erik Botker is interventiecardioloog en professor Cardiovasculaire Geneeskunde en Interventiecardiologie en co-directeur van afdeling Cardiologie in het Universitair Ziekenhuis Aarhus Skejby, Denemarken.

Disclosures

Deze productie is ontwikkeld op initiatief van CVGK en zonder externe ondersteuning. Meningen en interpretaties komen voor rekening van de spreker en zijn niet noodzakelijk die van CVGK.

De informatie en gegevens die verstrekt worden in dit programma zijn bijgewerkt en correct ten tijde van de ontwikkeling van het programma, maar zijn mogelijk onderhevig aan wijzigingen.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: