Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Optimisme geassocieerd met verlaagd risico op CV events en totale sterfte

Association of Optimism With Cardiovascular Events and All-Cause Mortality - A Systematic Review and Meta-analysis

Literatuur - Rozanski A, Bavishi C, Kubzansky LD et al. - JAMA Network Open. 2019;2(9):e1912200, doi:10.1001/jamanetworkopen.2019.12200

Introductie en methoden

Een associatie tussen negatieve emoties, sociale factoren, en bepaalde chronische stress en nadelige CV uitkomsten is uitvoerig aangetoond [1]. Bewijsvoering voor een associatie tussen positieve en negatieve denkwijzen met CV risico is echter meer beperkt. Denkwijzen kunnen misschien veranderd worden en daarom een potentieel doel voor klinische interventies zijn.

Een systematisch review en meta-analyse werd uitgevoerd om de associatie tussen optimisme en nadelige CV uitkomsten te onderzoeken. Voor dit doel werden Pubmed, Scopus en PsycINFO databases doorzocht voor artikelen vanaf de start tot juli 2019. Studies werden geïncludeerd als ze rapporteerden over associaties tussen optimisme en sterfte door alle oorzaken en/of CV events en als ze adjusted risk estimates met 95%CIs hadden benoemd. Studies met kankerpatiënten werden uitgesloten. CV uitkomst was een samenstelling van fatale CV mortaliteit, niet-fataal myocardinfarct, beroerte en/of nieuwe angina.

De meeste studies vergeleken meerdere categorieën van optimisme en rapporteerden effect estimates voor de hoogste niveaus van optimisme vs laagste referentie categorieën.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In een meta-analyse met meer dan 220.000 individuen was optimisme geassocieerd met een verlaagd risico op CV events en totale sterfte. Interventies die optimisme promoten of pessimisme verlagen kunnen mogelijk belangrijke targets zijn om uitkomsten te verbeteren.

Redactioneel commentaar

In een redactioneel commentaar [3] schreef Jeff C Huffman dat de bevindingen van deze meta-analyse bijdragen aan de groeiende hoeveelheid bewijsvoering dat positief psychologisch welbevinden en in het bijzonder, optimisme, onafhankelijk geassocieerd zijn met CV en algemene gezondheidsuitkomsten. Hij stelde daarna twee vragen: (1) welke specifieke positieve psychologische constructen zijn geassocieerd met medische gezondheid, en (2) welke constructen zijn veranderbaar in een klinische of populatie-niveau interventie?

Wat betreft de eerste vraag, het specifieke construct dat het meest consistent geassocieerd was met gezondheidsuitkomsten was dispositioneel optimisme (gemeten door de Life Orientation Test-Revised), wat grotendeels een stabiele eigenschap is. Wat interventie betreft, als het de inherente optimistische denkwijze van een persoon is die tot betere uitkomsten leidt, kan dit moeilijk te wijzigen zijn.

Wat betreft de tweede vraag, de meeste data over dit onderwerp bestaat voor status-gebaseerde concepten, zoals positief affect of geluk. Positieve psychologie interventies hebben aangetoond positief affect te vergroten, wat geassocieerd is met verlaagde sterfte en verbeterde uitkomsten in medische populaties.

Als laatste noemde Huffman verschillende ideeën voor toekomstige studies: onderzoek associaties van meer veranderbare of status-gebaseerde constructen met uitkomsten dat hopelijk zal helpen om targets te bepalen voor interventies, gebruik nieuwe methoden om welbevinden te meten, focus niet alleen op welbevinden voor interventies, maar ook op belangrijke downstream uitkomsten, zoals fysieke activiteit en biomarkers, en onderzoek of programma’s om psychologisch welbevinden te verhogen het best alleen kunnen worden gebruikt of samen met andere.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JAMA Network Open

Deel deze pagina met collega's en vrienden: