Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Remissie van T2DM bereikt in algemene bevolking zonder extreme leefstijlinterventie

Behaviour change, weight loss and remission of Type 2 diabetes: a community‐based prospective cohort study

Literatuur - Dambha-Miller H, Day AJ, Strelitz J et al., - Diabet Med. 2019. https://doi.org/10.1111/dme.14122

Introduction and methods

Biochemische remissie of ‘genezing’ van type 2 diabetes (T2DM) wordt gedefinieerd als HbA1c <48 mmol/mol of 6.5% [1]. Remissie van T2DM zonder farmacologische of operationele ingrepen, is mogelijk met significante calorierestrictie en gewichtsverlies [2,3]. Het verlagen van de totale energie-inname tot 624-700 kcal/dag gedurende 8 weken is in verband gebracht met remissie i 87% van de mensen met recent gediagnosticeerde diabetes (<4 jaar) en in 50% van diegenen bij wie de ziekte al lang bestaat [2]. In de Look-AHEAD trial hadden deelnemers een gemiddelde diabetesduur van 5 jaar en na een intensieve 4-jarig leefstijlprogramma bereikte 11.5% gedeeltelijke of complete remissie, in vergelijking tot maar 2.0% in de standaardzorggroep [4]. In de DIRECT trial ondergingen deelnemers die in de afgelopen 6 jaar een diabetesdiagnose kregen een intensieve interventie, bestaande uit stoppen met diabetes- en BP-medicatie, en totale calorie-inname van 825-853 kcal/dag via een formuledieet gedurende 3-5 maanden en stapsgewijze herintroductie van voedsel en gestructureerde steun. 46% Van de deelnemers in de interventiegroep bereikte remissie [5].

Het moet worden opgemerkt dat deze studies geselecteerde deelnemers includeerden. Aanwijzingen uit representatieve populatiegebaseerde groepen die minder intensieve interventies ondergaan zijn er niet, die de hypothese zouden kunnen ondersteunen dat gezonde gedragsverandering en gewichtsverlies kunnen resulteren in remissie van diabetes. Bovendien is onbekend of gedragsverandering en gewichtsverlies vroeg in het ziektetraject kunnen leiden tot remissie op lange termijn.

Gebruikmakend van de ADDITION-Cambridge populatiegebaseerde studie naar screening voor T2DM, onderzocht deze studie het verband tussen gedragsverandering en gewichtsverlies in het jaar na diagnose en in de 4 opvolgende jaren, en de waarschijnlijkheid van T2DM remissie na 5 jaar follow-up. ADDITION-Cambridge is een pragmatische, parallel-groep cluster-gerandomiseerde studie die prospectief data verzamelt in 49 huisartspraktijken in Engeland. 867 Personen van 40-59 jaar zonder diabetes, maar in de top 25% van diabetesrisico, deden mee aan een stapsgewijs T2DM screeningsprogramma. Op praktijkniveau werden deelnemers gerandomiseerd naar een multifactoriële interventie (frequentere bezoeken, beschikbaarstelling van educatiemateriaal en aanmoediging van eerder gebruik van medicatie om risicofactoren onder controle te brengen) of standaardzorg. Gewicht en HbA1c data na 5 jaar was beschikbaar voor 730 deelnemers.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In deze populatiegebaseerde studie was bescheiden gewichtsverlies van ≥10% in het eerste jaar of in de eerste vijf jaar na diagnose geassocieerd met remissie van T2DM. Deze data suggereren daarom dat remissie bereikt kan worden zonder intensieve leefstijlinterventie of extreme calorierestrictie.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Diabet Med

Deel deze pagina met collega's en vrienden: