Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

SGLT2i goedgekeurd voor behandeling van DKD en vermindering van HHF in T2DM patiënten met DKD

Nieuws - 23 okt. 2019

De US Food and Drug Administration (FDA) heeft een nieuwe indicatie voor de SGLT2 remmer canagliflozine goedgekeurd om het risico op eindstadium nierfalen (ESKD), verslechtering van nierfunctie, CV sterfte en ziekenhuisopname voor hartfalen (HF) te verminderen in patiënten met type 2 diabetes (T2DM) en diabetische nierziekte (DKD). Deze nieuwe indicatie is gebaseerd op resultaten van de fase 3 CREDENCE trial, die patiënten met T2DM en DKD includeerde.

De CREDENCE trial toonde aan dat canagliflozine behandeling resulteerde in 30% verlaging in risico van het primaire eindpunt, een samenstelling van eindstadium nierfalen (ESKD), verdubbeling van serum creatinine en nier of CV sterfte. Canagliflozinegebruik verlaagde ook het risico op het secundaire eindpunt van risico op ziekenhuisopname voor HF; een 39% reductie. Nadelige events en serieuze nadelige events waren vergelijkbaar in de canagliflozinegroep in vergelijking met de placebogroep.

CREDENCE (Canagliflozin and Renal Events in Diabetes with Established Nephropathy Clinical Evaluation) was een nieruitkomstenstudie die de SGLT2 remmer canagliflozine onderzocht in patiënten met T2DM en DKD in aanvulling op standaardzorg. De studie was een gerandomiseerde, dubbelblinde, event-gedreven, placebo-gecontroleerde, parallel-groep, 2-armen, multicenter studie, die 4401 patiënten met T2DM, stage 2 of 3 DKD (gedefinieerd als een estimated glomerular filtration rate [eGFR] van ≥30 tot <90 mL/min/1.73 m2) en macroalbuminurie (gedefinieerd als een urinary albumin-tot-creatinine ratio [ACR] >300 tot ≤5.000 mg/g) includeerde die standaardzorg ontvingen, waaronder een maximaal getolereerde gelabelde dagelijkse dosis van een angiotensine-converting enzyme (ACE)-remmer of angiotensine II-receptorblokker (ARB).

‘Miljoenen T2DM patiënten in de wereld hebben DKD en bijna de helft zijn zich er niet bewust van. Tegen de tijd dat ze worden doorgestuurd naar een nefroloog, is het vaak te laat omdat hun ziekte is gevorderd tot het punt waarbij dialyse onvermijdelijk is’, zei CREDENCE studieonderzoeker George Bakris, M.D., Professor of Medicine and Director, Comprehensive Hypertension Center, University of Chicago. "Bijna twee decennia lang hebben we gezocht naar een behandeling die ons kan helpen om eerder in te grijpen om nierziekte progressie te vertragen. Met de goedkeuring voor deze nieuwe indicatie voor canagliflozine kunnen artsen niet alleen helpen om de risico’s geassocieerd met diabetische nierziekte te verlagen, maar ook het risico op ziekenhuisopname voor hartfalen te verlagen in patiënten met T2DM en DKD.’

Lees onze samenvatting van de CREDENCE trial Bron: persbericht Janssen, 30 september 2019

Deel deze pagina met collega's en vrienden: