Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Starten met statines in kinderen met FH vermindert subklinische en klinische atherosclerotische ziekte

20-Year Follow-up of Statins in Children with Familial Hypercholesterolemia

Literatuur - Luirink IK, Wiegman A, Kusters DM et al., - N Engl J Med 2019; 381:1547-1556. DOI: 10.1056/NEJMoa1816454

Introductie en methoden

Patiënten met familiaire hypercholesterolemie (FH) hebben een verhoogd risico op premature CVD. Dit is het gevolg van verhoogde LDL-c waarden vanaf de geboorte, veroorzaakt door mutaties in genen die coderen voor eiwitten die betrokken zijn bij het LDL-receptormetabolisme [1]. Het is aangetoond dat de eerste functionele en morfologische veranderingen in de arteriewand beginnen op kinderleeftijd [2,3]. Een EAS-consensus panel en de huidige ACC/AHA richtlijnen voor FH adviseren daarom om te starten met statines bij kinderen van respectievelijk 8 [4] of 10 [5] jaar.

Het lipidenverlagende effect van statines in kinderen is goed gedocumenteerd [6], maar goede follow-up data van de klinische uitkomsten in behandelde kinderen zijn schaars. Ook bij volwassenen met FH is het voordeel van behandeling met statines in de preventie van CVD prospectief niet voldoende vastgesteld.

Deze studie is een 20-jarige follow-up studie van kinderen met genetisch bepaalde FH, in wie behandeling met statines is gestart tussen het 8ste en 18de levensjaar. Het doel van de studie was het verschil in progressie van zowel subklinische atherosclerose als klinische CVD vast te stellen. Bovendien werden de uitkomsten tussen personen met FH die in de kinderjaren gestart zijn met statines vergeleken met personen met onbehandelde FH en gezonde personen. Subklinische atheroscleroseprogressie werd beoordeeld door de intima mediadikte van de halsslagader (cIMT) in patiënten met FH te vergelijken met de waarde in hun onaangedane, leeftijd-gematchte boers of zussen. De follow-up liep tot in de volwassenheid, op een leeftijd waarop aangedane ouders mogelijk al een CV event hadden doorgemaakt. De incidentie van CVD onder FH patiënten werd vergeleken met die onder hun ouders met FH die op veel latere leeftijd gestart zijn met statines.

214 kinderen met FH die deelnamen aan een dubbelblinde, placebogecontroleerde studie welke de 2-jarige effectiviteit en veiligheid van pravastatine evalueerde van 1997 tot 1999 [6], kwamen in aanmerking voor deze studie. De controlegroep van 95 onaangedane personen (bevestigd door genetisch onderzoek) van bovengenoemde studie kwamen ook in aanmerking voor de huidige studie. Ongeveer 20 jaar na initiële inclusie werden patiënten en hun onaangedane broers of zussen opnieuw gecontacteerd. Diegenen die toestemden om deel te nemen aan de huidige studie beantwoordden een vragenlijst over hun medische geschiedenis, leefstijl, geneesmiddelengebruik en familiegeschiedenis. Deelnemers aan de studie bezochten de kliniek eenmalig.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze studie laat zien dat 20 jaar na inclusie in een statinetrial onder kinderen, de mate van progressie van cIMT in deelnemers met genetisch bepaalde FH vergelijkbaar is met die in hun onaangedane broers of zussen. In vergelijking met hun aangedane ouders die pas later in hun leven begonnen zijn met statines hebben patiënten met FH die vanaf de kinderjaren behandeld zijn met statines een lagere cumulatieve incidentie van CV events en CV sterfte.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online bij N Engl J Med

Deel deze pagina met collega's en vrienden: