Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

SGLT2-remmers verlagen risico op nieruitkomsten in T2DM patiënten

SGLT2 inhibitors for the prevention of kidney failure in patients with type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis

Literatuur - Neuen BL, Young T, Heerspink HJL et al. - Lancet Diabetes Endocrinol. 2019;7(11):845-854 https://doi.org/10.1016/S2213-8587(19)30256-6

Introductie en methoden

SGLT2-remmers worden geassocieerd met veelbelovende effecten op albuminurie en nieruitkomsten gebaseerd op creatininewaarden in patiënten met type 2 diabetes (T2DM) [1-6]. De gerandomiseerde trials die deze resultaten rapporteerden waren primair ontworpen om het effect van SGLT2-remmers op CV uitkomsten te onderzoeken. Slechts een klein deel van deelnemers had een verhoogd risico op nadelige nieruitkomsten. Om deze reden bleef het effect van SGLT2-remmers in patiënten met T2DM die een hoog risico op nierziekten hadden onduidelijk. De resultaten van de CREDENCE trial werden recentelijk gepresenteerd. Deze trial was specifiek opgezet om het effect van de SGLT2-remmer canagliflozin op primaire nieruitkomsten te onderzoeken in patiënten met T2DM [7].

Deze systematische review en meta-analyse includeerde vier gerandomiseerde, gecontroleerde trials die het effect van SGLT2-remmers op nieruitkomsten in T2DM patiënten onderzochten. Alle studies vergeleken een SGLT2-remmer met een placebo. Drie verschillende SGLT2-remmers werden bestudeerd in de geïncludeerde trials, namelijk empagliflozine (EMPA-REG OUTCOME), canagliflozine (CANVAS Program en CREDENCE) en dapagliflozine (DECLARE–TIMI 58). In totaal werden data van 38723 patiënten geanalyseerd.

De primaire uitkomst was een samenstelling van chronische dialyse, niertransplantatie, of sterfte ten gevolge van nierziekte. De consistentie van de effectgrootte tussen de trials werd bepaald. Tevens werd de effectgrootte bij verschillende albuminurieniveaus, eGFR waarden en gebruik van RAS-remmers onderzocht.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze meta-analyse laat zien dat behandeling met SGLT2-remmers het risico op dialyse, niertransplantatie, of sterfte ten gevolge van nierziekte verlaagt met 33% in patiënten met T2DM. Dit voordelige effect werd waargenomen bij alle eGFR baseline waarden, zelfs in patiënten met een eGFR lager dan 45 ml/min per 1.73 m². Deze resultaten suggereren dat een gevarieerdere populatie van T2DM patiënten met een hoog risico op nierziekte baat heeft bij behandeling met SGLT2-remmers.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Lancet Diabetes Endocrino

Deel deze pagina met collega's en vrienden: