Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Daling in eGFR geassocieerd met toekomstig risico op renale en CV events in patiënten met T2DM

The relationship between eGFR slope and subsequent risk of vascular outcomes and all-cause mortality in type 2 diabetes: the ADVANCE-ON study

Literatuur - Oshima M, Jun M, Ohkuma T et al., - Diabetologia 2019, 62:1988–1997, https://doi.org/10.1007/s00125-019-4948-4

Introductie en methoden

Diabetische nierziekte kan leiden tot eindstadium nierfalen (ESKD), CVD en voortijdige sterfte [1-4]. Nierfunctie daalt sneller in patiënten met diabetes in vergelijking met mensen zonder diabetes [5-7]. Voor preventie van ongewenste langetermijnuitkomsten is vroege detectie van diabetische nierziekte noodzakelijk.

Meta-analyses hebben aangetoond dat een daling in eGFR van 30% en 40% geassocieerd is met het risico op ESKD sterfte in mensen met en zonder diabetes [8,9]. De procentuele daling van eGFR werd in deze studies echter berekend op basis van slechts 2 meetwaarden. Het verloop van eGFR in de tijd werd dus niet bepaald. Het doel van de huidige studie is het bepalen van de prognostische waarde van de eGFR-helling in het voorspellen van het risico op klinische uitkomsten in patiënten met T2DM.

Deze studie is een post-hoc analyse van 8879 deelnemers met een leeftijd van 65.6 ± 6.3 jaar (gemiddelde ± SD) van de grote, gerandomiseerde, gecontroleerde trial ADVANCE en de post-trial follow-up ADVANCE-ON. ADVANCE onderzocht het effect van BP-verlagende en intensieve bloedglucose-verlagende therapieën op vasculaire uitkomsten in patiënten met T2DM. De eGFR-helling van elke deelnemer werd bepaald op basis van drie eGFR metingen 4, 12, en 24 maanden na randomisatie. Aangezien RAAS-remmers een acute daling in eGFR veroorzaken, werden eGFR data van de eerste 4 maanden geëxcludeerd.

De primaire uitkomst was een samenstelling van majeure renale events (chronische dialyse, niertransplantatie of sterfte ten gevolge van nierziekten), majeure macrovasculaire events (myocardinfarct, beroerte of CV sterfte) en algemene sterfte.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze post-hoc analyse van ADVANCE en ADVANCE-ON data liet zien dat een daling in eGFR van 3 mL/min/1.73m² per jaar gedurende 20 maanden geassocieerd was met klinische uitkomsten in patiënten met T2DM. Dit suggereert dat het monitoren van de eGFR helling in de tijd de potentie heeft om T2DM patiënten te identificeren die een hoog risico hebben op renale events, vasculaire events en algemene sterfte.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Diabetologia.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: