Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Personen met NAFLD hebben niet automatisch een hoog risico op een acuut MI of beroerte

Non-alcoholic fatty liver disease and risk of incident acute myocardial infarction and stroke: findings from matched cohort study of 18 million European adults

Literatuur - Alexander M, Loomis AK, Van der Lei J et al, - BMJ 2019;367:l5367 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.l5367

Introductie en methoden

Niet-alcoholische leververvetting (Non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD) is een marker voor ectopische vetaccumulatie en geassocieerd met risico op diabetes. Bovendien is het ook geassocieerd met CV uitkomsten [1]. Mensen met NAFLD hebben vaak overgewicht of obesitas en hebben abnormale glucose- en lipidenwaarden. Andere factoren die mogelijk leiden tot risico op een acuut myocardinfarct (AMI) of beroerte zijn verhoogde oxidatieve stress, een ontregeld adipokine profiel en hypercoagulabiliteit [2]. Surrogaatmarkers zoals subklinische atherosclerose [3-5], subklinisch AMI of beroerte [3] en atherosclerotische plaque in de halsslagader [6-7] hebben ook een hogere prevalentie in mensen met NAFLD. De ernst van coronaire hartziekten was bovendien hoger in mensen met NAFLD die een coronaire angiografie ondergingen, vs. mensen zonder NAFLD [8].

Meta-analyses toonden een verhoogd risico op CV events in mensen met NAFLD vergeleken met controles [9,10]. Dit verhoogde risiconiveau benaderde het risiconiveau zoals in patiënten met T2DM. Deze resultaten zijn echter onderwerp van discussie, aangezien ze slechts gedeeltelijk gecorrigeerd zijn voor bekende risicofactoren zoals diabetes en lipidenwaarden.

Deze studie verrichte daarom een longitudinale analyse bij mensen met een geregistreerde NAFLD diagnose in vier Europese eerstelijnszorg databases (uit Italië, Nederland, Catalonië/Spanje, VK). Het risico op AMI en beroerte werd bepaald bij mensen bij wie NAFLD geconstateerd is in de klinische praktijk. Afhankelijk van de beschikbare data werden resultaten sequentieel gecorrigeerd voor bekende CV risicofactoren. Data van 120796 deelnemers met een incidente NAFLD diagnose werden gebruikt. Elk NAFLD subject werd gematcht met maximaal 100 deelnemers zonder NAFLD of niet-alcoholische leverontsteking (NASH). Matchen werd gedaan op basis van praktijklocatie (proxy voor sociaaleconomische deprivatie), leeftijd op index/diagnose datum (<5 jaar), geslacht en geregistreerde datum voor bezoek aan een huisarts (<6 maanden).

Belangrijkste resultaten

-Traditionele CV risicofactoren waren meer prevalent in deelnemers met NAFLD vergeleken met gematchte controles. Er waren namelijk meer huidige rokers, meer deelnemers met een verleden met T2DM of hypertensie, en BMI en systolische BP waarden waren hoger bij deelnemers met NAFLD in alle vier databases.

Conclusie

In een real-world eerstelijnszorg studie van meer dan 120000 Europese deelnemers met NAFLD, was een geregistreerde diagnose van NAFLD, na correctie voor traditionele risicofactoren, niet significant geassocieerd met AMI en beroerte. Deze data suggereren daarom dat het risico op CVD in deze mensen beoordeeld kan worden volgens de standaard CV risicoinschattingsmethoden, waarbij NAFLD geen risicoversterker lijkt te zijn.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op BMJ

Deel deze pagina met collega's en vrienden: