Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

AHA 2019

Verslag, presentaties en video impressie van de Scientific Sessions 2019 van de American Heart Association (AHA), vanuit Philadelphia, PA, VS.

Nieuwe tool kan helpen bij opsporen FH patiënten

3' educatie - 17 nov. 2019 - Shari Pepplinkhuizen, Alkmaar - AHA 2019, Philadelphia

Toename in nadelige klinische events met NOAC-regime na TAVR resulteerde in stoppen trial

3' educatie - 25 nov. 2019 - Prof. dr. Freek Verheugt - AHA 2019, Philadelphia

Mogelijk gunstige effecten van icosapent ethyl op plaque-parameters

3' educatie - 25 nov. 2019 - Prof. Stephen Nicholls - AHA 2019, Philadelphia

Eenmalig colchicine vlak voor PCI vermindert toename in inflammatie, maar geeft geen reductie in MI en MACE

3' educatie - 25 nov. 2019 - Binita Shaw - AHA 2019, Philadelphia

Meer aanwijzingen dat aspirine misschien niet noodzakelijk is bij plaatjesremmende therapie op lange termijn na ACS

3' educatie - 18 nov. 2019 - Usman Baber - AHA 2019, Philadelphia

Is HF dezelfde ziekte over de hele EF-range, of heeft HF twee fysiologieën die anders reageren op therapie?

3' educatie - 18 nov. 2019 - Prof. Lynne Stevenson - AHA 2019, Philadelphia

ARNI lijkt niet alleen CV voordeel te geven in HFrEF, maar tot een EF van ongeveer 60%

3' educatie - 18 nov. 2019 - Prof. Scott Solomon - AHA 2019, Philadelphia

Verbetering in kwaliteit van leven proportioneel aan ernst van angina-symptomen

3' educatie - 18 nov. 2019 - Prof. John Spertus - AHA 2019, Philadelphia

Patiënten met matige ischemie bij een stresstest hoeven niet direct naar de cathkamer

3' educatie - 18 nov. 2019 - Prof. Donald Lloyd-Jones - AHA 2019, Philadelphia

Invasieve vs. conservatieve strategie vermindert CV events niet in patiënten met CKD en ischemie

3' educatie - 17 nov. 2019 - Sripal Bangalore, MD, New York - AHA 2019, Philadelphia

Mooi uitgevoerde ISCHEMIA-trial toont klachtenvermindering maar geen betere prognose na invasieve strategie

3' educatie - 17 nov. 2019 - Prof. dr. Freek Verheugt, Amsterdam - AHA 2019, Philadelphia

Goede nieuwe CV toepassing van een oud anti-inflammatoir middel

3' educatie - 16 nov. 2019 - AHA 2019, Philadephia - Aruna D. Pradhan, MD - AHA 2019, Philadelphia

PCSK9 siRNA geeft potente verlaging van LDL-c bovenop maximale statinetherapie

3' educatie - 16 nov. 2019 - R. Scott Wright, MD, Rochester, MN - AHA 2019, Philadelphia

Een generatie tieners wordt verslaafd gemaakt aan nicotine: time to act!

3' educatie - 16 nov. 2019 - Mariell Jessup, MD - AHA 2019, Philadelphia

Behandeling met anti-inflammatoir middel vermindert eerste en recidief events post-MI

3' educatie - 16 nov. 2019 - Jean-Claude Tardif, MD, Montreal, Canada - AHA 2019, Philadelphia

Resultaten met colchicine stemmen hoopvol voor LoDoCo-trial

3' educatie - 16 nov. 2019 - Dr. Jan Hein Cornel, Alkmaar - AHA 2019, Philadelphia

Consistent CV voordeel van SGLT2-remmer in HF-patiënten met of zonder diabetes

3' educatie - 16 nov. 2019 - Prof. John McMurray, Glasgow - AHA 2019, Philadelphia

Nieuwe tool kan helpen bij opsporen FH patiënten

3' educatie - 17 nov. 2019 - Shari Pepplinkhuizen, Alkmaar - AHA 2019, Philadelphia
De tool, gekoppeld aan het EPD, berekent onbehandelde LDL-c waarden door te corrigeren voor statinegebruik (soort en dosering), om zo de Dutch Lipid Score te bepalen.

AHA 2019 De tool, gekoppeld aan het EPD, berekent onbehandelde LDL-c waarden door te corrigeren voor statinegebruik (soort en dosering), om zo de Dutch Lipid Score te bepalen.

Behandeleffect van SGLT2i niet afhankelijk van leeftijd of gezondheidsstatus op baseline

Nieuws - 26 nov. 2019

AHA 2019 Analyses van de DAPA-HF trial evalueerden het effect van dapagliflozine op basis van leeftijd en op basis van symptomen, fysieke en sociale beperkingen en KvL op baseline.

Toename in nadelige klinische events met NOAC-regime na TAVR resulteerde in stoppen trial

3' educatie - 25 nov. 2019 - Prof. dr. Freek Verheugt - AHA 2019, Philadelphia
De GALILEO trial vergeleek een NOAC-gebaseerde strategie vs. een antiplaatjes-regime na TAVR om inzicht te krijgen wat de beste strategie is. Prof. Verheugt vertelt welke lessen we kunnen leren van deze trial.

AHA 2019 De GALILEO trial vergeleek een NOAC-gebaseerde strategie vs. een antiplaatjes-regime na TAVR om inzicht te krijgen wat de beste strategie is. Prof. Verheugt vertelt welke lessen we kunnen leren van deze trial.

Mogelijk gunstige effecten van icosapent ethyl op plaque-parameters

3' educatie - 25 nov. 2019 - Prof. Stephen Nicholls - AHA 2019, Philadelphia
Om inzicht in het mechanisme van voordeel met icosapent ethyl te krijgen is de EVAPORATE trial uitgevoerd. Prof. Nicholls vertelt wat de studieresultaten zijn.

AHA 2019 Om inzicht in het mechanisme van voordeel met icosapent ethyl te krijgen is de EVAPORATE trial uitgevoerd. Prof. Nicholls vertelt wat de eerste studieresultaten zijn.

Eenmalig colchicine vlak voor PCI vermindert toename in inflammatie, maar geeft geen reductie in MI en MACE

3' educatie - 25 nov. 2019 - Binita Shaw - AHA 2019, Philadelphia
De COLCHICINE-PCI trial onderzocht of een eenmalige dosis van het anti-inflammatoire middel colchicine, gegeven vlak voor PCI resulteerde in verminderde vasculair inflammatie en myocardletsel na PCI.

AHA 2019 De COLCHICINE-PCI trial onderzocht of een eenmalige dosis van het anti-inflammatoire middel colchicine, gegeven vlak voor PCI resulteerde in verminderde vasculair inflammatie en myocardletsel na PCI.

RNAi strategie om ANGPLT3 uit te schakelen geeft veilig verlaging van triglyceriden

Nieuws - 25 nov. 2019

AHA 2019 siRNA ARO-ANG3 gericht tegen ANGPTL3 gaf een langdurige verlaging van ANGPTL3, TG, VLDL-c, LDL-c en HDL-c tot 16 weken na een enkele dosis, met een gunstig veiligheidsprofiel.

LDL-c streefwaarde van <70 vs. 100 mg/dL na stroke verlaagt risico op CV events

Nieuws - 25 nov. 2019

AHA 2019 De Treat Stroke to Target trial randomiseerde patiënten met ischemische beroerte of TIA met bewezen atherosclerose naar één van twee LDL-c targets en vond een voordeel van de lagere target.

Therapeutische RNA-interferentie gericht tegen APOC3 geeft veilig verlaging van triglyceriden

Nieuws - 25 nov. 2019

AHA 2019 De siRNA ARO-APOC3 voorkomt de productie van APOC3 door RNA-interferentie. Het verlaagt de waarden van APOC3, TG en VLDL-c en verhoogt HDL-c, en werd goed verdragen.

Geen verschil in overleving na 1 jaar met directe vs. vertraagde angiografie in NSTEMI patiënten na hartstilstand

Nieuws - 25 nov. 2019

AHA 2019 Deze analyse van de COACT trial liet zien dat er geen verschil in overleving na 1 jaar was wanneer directe met vertraagde coronaire angiografie werd vergeleken na hartstilstand in NSTEMI patiënten.

Interimanalyse over het effect van visolie op plaqueprogressie toont veelbelovende resultaten

Nieuws - 19 nov. 2019

AHA 2019 De 9-maanden data van de EVAPORATE studie toont vertraging van verschillende markers van plaqueprogressie, hoewel het primaire eindpunt van low attenuation plaque niet gehaald werd.

Meer aanwijzingen dat aspirine misschien niet noodzakelijk is bij plaatjesremmende therapie op lange termijn na ACS

3' educatie - 18 nov. 2019 - Usman Baber - AHA 2019, Philadelphia
TWILIGHT-ACS vergeleek ticagrelor monotherapie met ticagrelor plus aspirine in NSTE-ACS patiënten die vrij van events en therapietrouw waren na drie maanden DAPT .

AHA 2019 TWILIGHT-ACS vergeleek ticagrelor monotherapie met ticagrelor plus aspirine in NSTE-ACS patiënten die vrij van events en therapietrouw waren na drie maanden DAPT .

ARNI behandeleffect over het EF spectrum: voordeel tot mild gereduceerd EF

Nieuws - 18 nov. 2019

AHA 2019 Gepoolde data van PARADIGM-HF en PARAGON-HF op het effect van sacubitril/valsartan over het spectrum van EF toont aan dat het meeste CV voordeel behaald wordt in patiënten met gereduceerd EF.

AHA 2019