Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Behandeling met anti-inflammatoir middel vermindert eerste en recidief events post-MI

3' educatie - 16 nov. 2019 - Jean-Claude Tardif, MD, Montreal, Canada - AHA 2019, Philadelphia

Educatieve informatie

Deze video is opgenomen tijdens het AHA-congres op op 16 november 2019 in Philadelphia en is een verkorte weergave van de presentatie die Jean-Claude Tardif daar gaf.

Faculty

Dr. Jean-Claude Tardif is directeur van het Research Centre in het Montréal Heart Institute en Professor of Medicine aan de University of Montréal.

Disclosures

Deze productie is ontwikkeld op initiatief van CVGK en zonder externe ondersteuning. Meningen en interpretaties komen voor rekening van de spreker en zijn niet noodzakelijk die van CVGK.

Lees onze samenvatting van de resultaten van de COLCOT studie.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: