Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Primaire eindpunt behaald met sGC stimulator in HFrEF patiënten met verslechterend HF

Nieuws - 20 nov. 2019

De VICTORIA (vericiguat global study in patients with heart failure with reduced ejection fraction) fase 3 studie heeft het primaire eindpunt behaald in patiënten met verslechterend chronisch HF met verminderde ejectiefractie (HFrEF) volgend op een decompensatie-event, gedefinieerd als HF ziekenhuisopname of het ontvangen van een intraveneus diureticum voor HF zonder ziekenhuisopname. Het primaire eindpunt was de samengestelde uitkomst van tijd tot eerste voorval van CV sterfte of HF ziekenhuisopname.

De VICTORIA trial was een gerandomiseerde, placebogecontroleerde, parallelgroep, multicenter, dubbelblinde fase 3 studie die 5050 patiënten includeerde. De studie evalueerde de effectiviteit en veiligheid van het medicijn vericiguat versus placebo in combinatie met beschikbare HF therapieën.

Vericiguat is een directe stimulator van het enzym soluble guanylate cylase (sGC). In HF patiënten wordt sGS onvoldoende gestimuleerd door verminderde beschikbaarheid van stikstofoxide (NO) leidend tot myocard- en vasculaire dysfunctie.

Behandeling met vericiguat verlengde te tijd tot eerste voorval van de samengestelde primaire uitkomst.

Bron: Persbericht Bayer, 18 November 2019 Bron: Persbericht Merck, 18 November 2019

Deel deze pagina met collega's en vrienden: