Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Geen verschil in overleving na 1 jaar met directe vs. vertraagde angiografie in NSTEMI patiënten na hartstilstand

Nieuws - 25 nov. 2019

One-Year Outcomes of Coronary Angiography after Cardiac Arrest without ST Segment Elevation. Results of the COACT trial

Gepresenteerd tijdens de AHA Scientific Sessions 2019 door Jorrit Lemkes (Amsterdam).

Introductie en methoden

Richtlijnen raden directe coronaire angiografie met PCI aan in patiënten die zich presenteren met STEMI en hartstilstand. In patiënten met hartstilstand en niet-ST elevatie MI raden richtlijnen nood angiografie aan, maar bewijsvoering door RCTs ontbreekt.

De COACT trial was een gerandomiseerde trial die onderzocht of directe angiografie geassocieerd was met verbeterde overleving in vergelijking met vertraagde angiografie in 552 patiënten die met succes waren gereanimeerd na hartstilstand buiten het ziekenhuis in de afwezigheid van ST segment elevatie.

Het primaire eindpunt van overleving na 90 dagen was niet verschillend tussen groepen (64.7% voor directe angiografie en 67.2% voor vertraagde angiografie). Effecten op uitkomsten na lange termijn zijn onbekend. Observationele studies suggereren dat vroege CABG resulteren in voordelen op sterfte na lange termijn.

Deze studie onderzocht de overleving in de directe angiografiegroep vs. de vertraagde angiografiegroep na 1 jaar. Drie patiënten waren verloren in de follow-up periode.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In patiënten na hartstilstand zonder signalen van STEMI resulteerde coronaire angiografie niet in verbeterde overleving na 1 jaar in vergelijking met vertraagde angiografie.

- Onze verslaglegging is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens de AHA Scientific Sessions 2019 -

Deel deze pagina met collega's en vrienden: