Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Toename in nadelige klinische events met NOAC-regime na TAVR resulteerde in stoppen trial

3' educatie - 25 nov. 2019 - Prof. dr. Freek Verheugt - Amsterdam - AHA 2019, Philadelphia

Let op: De GALILEO trial includeerde 1644 patiënten, die gerandomiseerd werden naar een strategie van rivaroxaban met asprine voor 90 dagen gevolgd door rivaroxaban alleen, of antiplaatjesregime bestaande uit clopidogrel met aspirine voor 90 dagen gevolgd door aspirine alleen.

Educatieve informatie

Deze video is opgenomen tijdens het AHA-congres in Philadelphia op 17 november 2019.

Faculty

Prof. dr. Freek Verheugt is cardioloog te Amsterdam.

Disclosures

Deze productie is ontwikkeld op initiatief van CVGK en zonder externe ondersteuning. Meningen en interpretaties komen voor rekening van de spreker en zijn niet noodzakelijk die van CVGK.

Lees onze samenvatting van de GALILEO trial

De informatie en gegevens die verstrekt worden in dit programma zijn bijgewerkt en correct ten tijde van de ontwikkeling van het programma, maar zijn mogelijk onderhevig aan wijzigingen.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: