Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Effect van NOAC vs. VKA op klinische uitkomsten in AF patiënten onafhankelijk van comorbiditeitslast

Efficacy and Safety of Edoxaban Compared to Warfarin According to the Burden of Diseases in Patients with Atrial Fibrillation: Insights from the ENGAGE AF-TIMI 48

Literatuur - Nicolau AM, Corbalan R, Nicolau JC et al., - Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother 2019, https://doi.org/10.1093/ehjcvp/pvz061

Introductie en methoden

Patiënten met AF hebben vaak vele comorbiditeiten [1]. Comorbiditeiten kunnen bloedingsrisico verhogen in patiënten die antistolling gebruiken [2,3]. Ook neemt het risico op beroerte toe met veel comorbiditeiten en met toenemende leeftijd.

Behandeling met warfarine of andere VKAs kan het risico op beroerte of systemische embolie events (SEE) in AF patiënten effectief verlagen [4]. Daarentegen is er vaak terughoudendheid met betrekking tot antistollingstherapie bij patiënten met een hoog bloedingsrisico of andere waargenomen contra-indicaties [5,6]. De beslissing om antistollingsmiddelen voor te schrijven kan beïnvloed worden door de aanwezigheid van meerdere comorbiditeiten [7]. Deze studie onderzocht de relatie tussen de mate van comorbiditeiten en relatieve effectiviteit en veiligheid van edoxaban vs. warfarine.

De huidige studie was een post-hoc analyse van de ENGAGE AF-TIMI 48 trial. De ENGAGE AF-TIMI 48 trial was een drie-groepen, gerandomiseerde, dubbelblinde, dubbeldummy, multinationale trial in 21105 AF patiënten met matig-tot-hoog risico (CHADS2 score ≥2). Patiënten met ernstige comorbiditeiten zoals actieve maligniteiten, gevorderde leverziekte, klasse IV of V chronische nierziekten, en hepatitis B of C werden uitgesloten. Patiënten werden gerandomiseerd naar warfarine (n=7036), hogere dosis edoxaban regime (HDER) (60 mg, n=7035), of lagere dosis edoxaban regime (LDER) (30 mg, n=7034). De mediane follow-up was 2.8 jaar. De geüpdatete Charlson Comorbidity Index (CCI) werd gebruikt om de mate van comorbiditeiten te classificeren [8]. Data werden geanalyseerd in vooraf gespecificeerde CCI categorieën: 0 (32.0% van de patiënten), 1 (7.3%), 2 (12.7%) of ≥4 (6.0%).

De primaire effectiviteituitkomst was beroerte of SEE. Primaire veiligheidsuitkomst was majeure bloeding. Netto primaire klinische uitkomsten was een samenstelling van beroerte, SEE, majeure bloeiding of sterfte.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Hogere CCI scores waren geassocieerd met hogere eventfrequenties voor beroerte, SEE, MACE en majeure bloedingen. Er werden geen significante interacties gevonden tussen de last van comorbiditeiten en de effectiviteit- en veiligheidsuitkomsten van HDER in vergelijking met warfarine. Dit suggereert dat edoxaban overwogen kan worden als een optie voor antistollingstherapie in AF patiënten, onafhankelijk van de mate van bijkomende ziekten.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel op Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother

Deel deze pagina met collega's en vrienden: