Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Recente opname in HFpEF patiënten wijst mogelijk op hoger risico en potentieel voordeel van ARNI

Literatuur - Vaduganathan M, Claggett BL, Desai AS et al., - J Am Coll Cardiol. 2019. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2019.11.003

Introductie en methoden

De periode kort na ziekenhuisopname voor hartfalen (HF) is een tijdsvenster met hoog risico voor recidief klinische events, zoals heropname of sterfte [1,2]. De angiotensinereceptor-neprilysineremmer (ARNI) sacubitril/valsartan is veilig bevonden bij initiatie tijdens ziekenhuisopname voor HF met verminderde ejectiefractie (HFrEF) en leidde tot kortetermijnreducties in natriuretische eiwitten (NP) [3] en klinische events [4], in vergelijking met enalapril.

Er is beperkte progressie in behandeling voor HF patiënten met behouden ejectiefractie (HFpEF). Onlangs werden bescheiden reducties in het risico op totale HF hospitalisatie (HFH) en CV sterfte waargenomen bij behandeling met sacubitril/valsartan in vergelijking met valsartan monotherapie in ambulante patiënten met HFpEF in de PARAGON-HF trial (HR: 0.87, 95%CI: 0.75-1.005, P=0.058) [5]. Klinische trials met HFpEF worden bemoeilijkt door de heterogeniteit van de ziekte en confounding van HF diagnose bij comorbide ziekte. In PARAGON-HF konden patiënten gescreend worden voor HFpEF tijdens de opname (maar niet tijdens een episode van acuut gedecompenseerd HF). Recente opname is mogelijk een factor om patiënten te identificeren met congestie die een hoger risico hebben op ziekteprogressie. Hun fenotype is mogelijk meer te beïnvloeden.

Deze post-hoc analyse van PARAGON-HF evalueerde of het risico op klinische events en de respons op sacubitril/valsartan varieert in relatie tot de tijd sinds hun laatste HFH, of de last (aantal bezoeken) van HFH in het afgelopen jaar. PARAGON-HF includeerde patiënten van ≥50 jaar met chronische HF, LVEF ≥45% in de 6 maanden voorafgaand aan de screening, NYHA klasse II-IV symptomen, verhoogde NP waarden, bewijsvoering voor structurele hartziekte en het gebruik van diuretica in de afgelopen 30 dagen. Mediane follow-up was 35 maanden (IQR:30-41), waarin 1083 eerste primaire eindpunten (HFH en CV sterfte) plaatsvonden en 1903 totale primaire eindpunten.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze post-hoc analyse toonde aan dat HFpEF patiënten die kortgeleden waren opgenomen in het ziekenhuis, en met name diegenen met meerdere recente HFH, een 2-3 keer hoger risico hebben op heropname en CV sterfte. Er werd een gradiënt waargenomen in relatieve behandeleffecten met sacubitril/valsartan met een dalend behandeleffect naar mate de opname langer geleden was. De tijd tot de voorgaande HFH had geen effect op de frequentie van patiënten die stopten met behandeling ten gevolge van nadelige events.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Coll Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: