Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Toediening P2Y12-remmer pre-PCI en stent-geïnduceerde endotheeldysfunctie en inflammatie in ACS

Effects of clopidogrel vs. prasugrel vs. ticagrelor on endothelial function, inflammatory parameters, and platelet function in patients with acute coronary syndrome undergoing coronary artery stenting: a randomized, blinded, parallel study

Literatuur - Schnorbus B, Daiber A, Jurk K et al., - Eur Heart J. 2020. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz917

Van coronaire arteriestenting is beschreven dat het in verband staat met een immuun/inflammatierespons en verstoorde coronaire en perifere endotheelreactiviteit. Hoewel de precieze mechanismen onduidelijk zijn, zijn er aanwijzingen dat mechanisch trauma kan leiden tot endotheeldysfunctie [1,2]. Dit kan nadelige vasculaire reacties uitlokken zoals stentrestenose en stenttrombose [3]. De mate van endotheeldysfunctie vroeg na stenting heeft prognostische waarde [4,5].

Plaatjesfunctie en endotheelfunctie interacteren, hetgeen met name relevant is in de context van acute coronairsyndromen (ACS). Na stenting induceren de combinatie van plaatjesactivatie en mechanische schade, via mediatoren van inflammatie en oxidatieve stress, leukocytchemotaxis, plaatjesaggregatie en endotheeldysfunctie [6].

Van de P2Y12-remmers clopidogrel en ticagrelor is aangetoond dat zij de endotheelfunctie verbeterende in patiënten met stabiel coronairlijden, hoewel dit in geval van clopidogrel van voorbijgaande aard was [7-9]. Het is tot op heden onduidelijk of verschillende P2Y12-remmers wat dit betreft verschillende effecten hebben.

Deze studie [7] onderzocht daarom de impact van anti-aggreganten op endotheelfunctie, zoals bepaald met ‘conduit artery flow-mediated dilation’ (FMD), plaatjesremming en inflammatoire biomarkers op gerandomiseerde, geblindeerde wijze in een groep patiënten die PCI ondergaan voor ACS. Het primaire eindpunt was verandering van FMD 1 dag, 1 week en 1 maand na PCI in 90 patiënten met onstabiele angina (n=41) of NSTEMI (n=49) gerandomiseerd naar clopidogrel (enkele dosering van 600 mg, gevolgd door 75 mg eenmaal daags), prasugrel (eenmaal 60 mg, daarna 10 mg per dag) of ticagrelor (eenmaal 180 mg, dan 90 mg tweemaal daags).

Initieel werden 56 patiënten gerandomiseerd en behandeld aan het eind van het screeningsbezoek, maar na een door EMA geadviseerde wijziging van het protocol werden randomisatie en eerste toediening van de studiemedicatie verschoven naar direct na PCI.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze studie vergeleek het effect van drie P2Y12-remmers op markers van endotheelfunctie, plaatjesfunctie en inflammatie/oxidatieve stress in patiënten die PCI ondergingen voor ACS, om te bepalen of deze middelen het gevolgen van mechanische schade aan de vaatwand en endotheel door PCI kunnen verminderen. Toediening van antiplaatjestherapie net voor PCI verbeterde FMD met alle geteste P2Y12-remmers. Prasugrel voorkwam de endotheeldysfunctie geassocieerd met stenting en remde plaatjesaggregatie meer dan de andere middelen. Wanneer de medicatie direct na PCI werd toegediend, werd het beschermende effect van prasugrel niet gezien.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur Heart J

Deel deze pagina met collega's en vrienden: