Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Behandeling met ARNI veilig en effectief in oudere HFrEF patiënten

Sacubitril/Valsartan is useful and safe in elderly people with heart failure and reduced ejection fraction. Data from a real-word cohort

Literatuur - Esteban-Fernández A, Díez-Villanueva P, Vicent L et al., - Rev Esp Geriatr Gerontol. 2019. https://doi.org/10.1016/j.regg.2019.10.002

Introductie en methoden

De prevalentie van HF neemt toe met leeftijd [1-4]. In klinische HF trials zijn oudere patiënten echter ondergerepresenteerd aangezien de gemiddelde leeftijd onder 65 jaar ligt [5,6]. HF medicatie met een impact op overleving wordt minder vaak gebruikt in de oudere populatie door een gebrek aan bewijs, vaker voorkomen van bijwerkingen, hogere prevalentie van comorbiditeiten en lagere therapietrouw [7-9]. De PARADIGM-HF studie toonde aan dan sacubitril/valsartan (S/V) het risico op CV sterfte en HF ziekenhuisopname verlaagde in symptomatische HFrEF patiënten [6]. Een sub-analyse bij patiënten met een leeftijd boven 65 jaar liet zien dat deze populatie ook profiteert van behandeling met S/V met vergelijkbare veiligheid [10]. Echter, door lagere incidentie van de primaire uitkomst in oudere patiënten in vergelijking met andere trials en beperkte inclusiecriteria in PARADIGM-HF is evaluatie van S/V in een real-world cohort van oudere patiënten gewenst.

Deze studie verrichte een prospectieve registratie van oudere HFrEF patiënten die startten met S/V in de klinische praktijk in 10 ziekenhuizen van de Madrid Autonomic Community. 427 Patiënten werden geïncludeerd, met een gemiddelde leeftijd van 68.1 ± 12.4 jaar. 222 (52.0%) Waren <70 jaar, 140 (32.8%) waren tussen 70 en 79 jaar en 65 (15.2%) waren ≥80 jaar oud. De gemiddelde follow-up was 7.0 ± 0.1 maanden. Events (sterfte, SEH bezoeken en ziekenhuisopname, S/V nadelige effecten, klinische karakteristieken, en maximum getolereerde dosis en stoppen met medicijngebruik werden geanalyseerd.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze prospectieve registerstudie van real-world data van oudere HFrEF patiënten die S/V ontvingen, suggereert dat S/V veilig en effectief is in oudere patiënten. Er werden geen leeftijdsgerelateerde verschillen gevonden in prevalentie van nadelige effecten. Meer oudere patiënten (≥ 80 jaar) behaalden een lagere dosis in vergelijking met jongere patiënten (<70 jaar).

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Rev Esp Geriatr Gerontol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: