Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Ruimte voor verbetering van diabeteszorg in Nederland

Trends in mortality, cardiovascular complications, and risk factors in type 2 diabetes

Literatuur - Heintjes EM, Houben E, Beekman-Hendriks WI, et al. - Neth J Med. 2019 Dec;77(9):317-329

Introductie en methoden

In de Euro Diabetes Index 2014 nam de kwaliteit van T2DM zorg in Nederland de tweede plaats in door de eerstelijnszorgprogramma’s die goed georganiseerd zijn (regelmatige check-ups in een multidisciplinair team) [1]. Huisartsen zijn de primair behandelende artsen van T2DM patiënten in Nederland. Grootste kritiek van de Euro Diabetes Index 2014 over Nederlandse diabeteszorg was het gebrek aan data over CV uitkomsten.

Het is onduidelijk of veranderingen hebben plaatsgevonden in diabeteszorg en hoe dit uitkomsten heeft beïnvloed in T2DM patiënten in Nederland. Trends in CV incidentie en mortaliteit in T2DM patiënten in vergelijking met individuen zonder diabetes tussen 2008 en 2016 werden onderzocht, als ook trends in proportie patiënten die streefwaarden behaalden van risicofactoren en veranderingen in gebruik van glucose-verlagende middelen.

Data werden verkregen uit het PHARMO Database Network. Dit netwerk koppelt poliklinische uitgifte van medicijnen door apotheken, resultaten van labtesten van eerstelijns en tweedelijnszorg, eerstelijnszorg-dossiers van huisartsen, en dossiers over tweedelijnszorg-ziekenhuisopnames en sterfte. Ook werd data over ziekenhuisopname van de Dutch Hospital Data Foundation[2] gebruikt voor juiste datums van CV events. Jaarlijkse cohorten van T2DM patiënten met index datums van 1 januari van ieder jaar werden geïdentificeerd tussen 2008 en 2016. Patiënten zonder diabetes waren gematchte controles om gematchte jaarlijkse cohorten te creëren (matching was gebaseerd op leeftijd, geslacht en behandeld huisarts).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Een analyse van data van het PHARMO Database Network toonde aan dat hoewel diabeteszorg goed georganiseerd is in Nederland, aantallen voor CV events en mortaliteit niet verlaagd zijn gedurende de studieperiode van 2008 tot 2016. Verloren levensjaren door T2DM is 3.5 jaar op een leeftijd van 55 jaar en in aanwezigheid van CVD is er een extra verlies van 1.5 jaar. Deze bevindingen suggereren dat er ruimte voor verbetering is in management van T2DM patiënten om betere uitkomsten te verkrijgen.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Neth J Med

Deel deze pagina met collega's en vrienden: