Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Intensieve antitrombotische behandeling op de lange termijn: DAPT of DPI

3' educatie - 16 jan. 2020 - Dr. Marco Alings ( Cardioloog, Amphia Ziekenhuis, Breda en UMC Utrecht) en prof. dr. Ron Peters (cardioloog, Amsterdam UMC, locatie AMC)

Educatieve informatie

Deze video is opgenomen tijdens het WCN Congres dat werd gehouden op 28 en 29 november 2019.

Faculty

Dr. Marco Alings is cardioloog in het Amphia Ziekenhuis te Breda en UMC Utrecht en prof. dr. Ron Peters is cardioloog in het Amsterdam UMC, locatie AMC.

Disclosures

Deze productie is ontwikkeld op initiatief van CVGK en zonder externe ondersteuning. Meningen en interpretaties komen voor rekening van de spreker en zijn niet noodzakelijk die van CVGK.

Klik hier om de slides van dr. Marco Alings te bekijken. Klik hier om de slides van prof. dr. Ron Peters te bekijken.

De informatie en gegevens die verstrekt worden in dit programma zijn bijgewerkt en correct ten tijde van de ontwikkeling van het programma, maar zijn mogelijk onderhevig aan wijzigingen.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: