Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Gewicht als jong kind of in moeder vóór zwangerschap gerelateerd aan gewicht op 15-jarige leeftijd

Association of maternal prepregnancy weight and early childhood weight with obesity in adolescence: A population‐based longitudinal cohort study in Japan

Literatuur - Yoshida S, Kimura T, Noda M et al., - Pediatr Obes. 2020 Jan 7:e12597. doi: 10.1111/ijpo.12597

Introductie en methoden

Obesitas in de kindertijd is geassocieerd met hogere risico's op vroegtijdig ontstaan van ziekten, waaronder diabetes en CV aandoeningen en overlijden. De prevalentie van obesitas bij kinderen neemt wereldwijd toe. Hoewel een hoog geboortegewicht geassocieerd is met een hogerd risico op obesitas, is het verband tussen een laag geboortegewicht en het risico op obesitas in de kindertijd controversieel [1-3]. Momenteel verschijnt bewijsvoering dat obesitas in de vroege kinderjaren een belangrijke voorspeller is van obesitas in adolescentie of volwassenheid [4,5].

Enkele studies hebben ook gesuggereerd dat obesitas bij ouders geassocieerd is met obesitas bij kinderen, maar prenatale factoren die van invloed kunnen zijn op het gewicht later in het leven zijn nog grotendeels onbegrepen in de Aziatische bevolking [6].

Deze studie heeft daarom meer dan duizend moeder-kind-paren bestudeerd gedurende een follow-up van 15 jaar vanaf de geboorte tot de adolescentie, om de associatie van overgewicht/obesitas op de leeftijd van 15 jaar te onderzoeken (BMI >23.28 voor jongens en BMI >23.89 voor meisjes, overgewicht en obesitas samen genomen), met geboortegewicht (laag of normaal met WHO-afkapwaarde van 2500g, hoog: ≥4000 g), met overgewicht/obesitas in de vroege kinderjaren (overgewicht: BMI >17,85 voor jongens en >17,64 voor meisjes vanaf 3 jaar) en met overgewicht/obesitas bij moeders.

Gegevens van gezondheidschecks op peuter- en schoolleeftijd in Japan werden gebruikt. In Japan is gezondheidscontrole verplicht op 1 maand, 3 of 4 maanden, 6 of 7 maanden, 18 maanden en 3 jaar oud, en jaarlijks voor leerlingen op school (gegevens op 15 jaar worden hier gebruikt). Kinderen die in deze studie zijn opgenomen, zijn tussen april 2000 en maart 2003 in Hofu City geboren. Zwangerschapsinformatie van de moeder werd verzameld door zelf in te vullen vragenlijsten tijdens de vroege zwangerschap. Gegevens van 1581 kinderen van 15 jaar die sinds de geboorte zijn opgevolgd waren beschikbaar, met gegevens over de zwangerschap van hun moeder.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze longitudinale analyse van Japanse adolescenten toonde een verband tussen overgewicht/obesitas op 3-jarige leeftijd en het risico van 15-jarige meisjes op overgewicht/obesitas. Hoewel overgewicht/obesitas vóór de zwangeschap bij moeders ook een voorspeller was van overgewicht/obesitas bij 15-jarige meisjes, werd er geen relatie gevonden tussen geboortegewicht en gewicht op 15-jarige leeftijd.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Pediatr Obes

Deel deze pagina met collega's en vrienden: