Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Ruimte voor verbetering in de diabeteszorg

3' educatie - 5 okt. 2019 - Dr. Erik Serné - Amsterdam UMC, loc. VUmc - European Diabetes Policy Summit

Educatieve informatie

De European Diabetes Policy Summit was georganiseerd om diabetesspecialisten met invloed op beleid uit heel Europa bij elkaar te brengen, om evidence-based better practices ten aanzien van kosteneffectief beleid te bespreken. Ook werden ervaringen uitgewisseld over hoe diabeteszorg in de deelnemende landen is georganiseerd. De video's geven een impressie van het besprokene.

Faculty

Dr. Erik Serné is Internist-vasculaire geneeskunde/diabetologie en opleider vasculaire geneeskunde op de afdeling Vasculaire geneeskunde en diabetes in het Amsterdam UMC, locatie VUmc te Amsterdam.

Disclosures

De European Diabetes Policy Summit werd georganiseerd en gefinancierd door AstraZeneca, in partnerschap met Primary Care Diabetes Europe (PCDE) en Medtronic.

Meningen en interpretaties komen voor rekening van de spreker en zijn niet noodzakelijk die van CVGK.

De informatie en gegevens die verstrekt worden in dit programma zijn bijgewerkt en correct ten tijde van de ontwikkeling van het programma, maar zijn mogelijk onderhevig aan wijzigingen.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: