Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Afbouwen van diuretica voorspelt behalen van ARNI streefdosis in real-world HFrEF patiënten

Sacubitril-Valsartan in a routine community population: attention to volume status critical to achieving target dose

Literatuur - Pharithi RB, Ferre-Vallverdu M, Maisel AS et al., - ESC Heart Fail. 2020. doi: 10.1002/ehf2.12547.

Introductie en methoden

De PARADIGM-HF trial heeft aangetoond dat sacubitril-valsartan mortaliteit en HF ziekenhuisopname in HFrEF patiënten verlaagd [1]. Sacubitril-valsartan werd ook veilig en effectief bevonden als behandeling gestart werd tijdens een ziekenhuisopname voor acuut gedecompenseerd HF [2]. Sacubitril-valsartan is geregistreerd voor gebruik in gespecificeerde gevallen [3,4]. HFrEF patiënten in de klinische praktijk zijn vaak ouder, fragieler en hebben een verhoogde last van comorbiditeiten in vergelijking met klinische trials populaties [5-7]. De meerderheid van real-world studies over sacubitril/valsartan toonden bovendien aan dat de streefdosis in minder dan 50% van patiënten behaald werd [8-10]. Het behalen van de maximum dosis sacubitril-valsartan heeft invloed op de uitkomsten van de behandeling [11,12]. Om deze reden is het noodzakelijk om beter te begrijpen hoe real-world HFrEF patiënten reageren op sacubitril-valsartan met een focus op verdraagbaarheid, behaalde dosis en uitkomsten in real-world HFrEF patiënten.

Deze retrospectieve, observationele studie onderzocht de respons op sacubitril-valsartan in HFrEF (LVEF ≤35%) patiënten die behandeld werden in een polikliniek van één centrum. 297 Stabiele HFrEF patiënten die de maximaal verdraagbare dosis van ACEi/ARB gebruikten switchten naar sacubitril-valsartan. De mediane leeftijd was 70.0 jaar (61.9,76.2), 75% was man en de mediane LVEF was 28% (23.7%,33.0%). Mediane follow-up in patiënten die sacubitril-valsartan verdroegen was 519 dagen (281-738 dagen).

De primaire eindpunten waren verdraagbaarheid van sacubitril-valsartan en het behalen van de streefdosis. Secundaire eindpunten waren I) een reductie in NT-proBNP ≥30%, II) een stijging van LVEF van ≥5% en III) een verandering in de diureticumdosis.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze retrospectieve, observationele analyse van stabiele HFrEF patiënten in één centrum die switchten van ACEi/ARB therapie naar sacubitril-valsartan, liet zien dat sacubitril-valsartan goed verdragen werd in een standaard gemeenschappopulatie. Streefdosis werd bereikt in de meerderheid van de populatie. Verlaging van diureticumdosis was de sterkste, onafhankelijke voorspeller voor het behalen van de streefwaarde van sacubitril-valsartan. Deze uitkomst benadrukt dat de volumestatus van de patiënt aandachtig in de gaten dient te worden gehouden in de kliniek tijdens de titratieperiode.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op ESC Heart Fail.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: