Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Snellere stijging van bloeddruk gedurende levensloop in vrouwen dan in mannen

Sex Differences in Blood Pressure Trajectories Over the Life Course

Literatuur - Ji H, Kim A, Ebinger JE, et al. - JAMA Cardiol. 2020, doi:10.1001/jamacardio.2019.5306

Introductie en methoden

Verschillen tussen vrouwen en mannen in de manifestatie van CVD zijn dat in vrouwen CVD zich later openbaart en symptomen atypisch zijn in vergelijking met mannen. Ook ontwikkelen vrouwen vaker coronaire microvasculaire dysfunctie en HF met behouden ejectie fractie (HFpEF), vooral in de aanwezigheid van hypertensie [1-3]. Klinische ervaring en data suggereren nu dat CV pathofysiologie verschillend is tussen vrouwen en mannen.

Geslachtsverschillen in CV fysiologie vroeg in het leven werden onderzocht om te zien of ze vooraf gaan aan verschillen in CV pathofysiologie in het latere leven. Populatie-gebaseerde multicohort data werden gebruikt om bloeddruk (BP)-trajecten te analyseren tijdens levensloop. Stijging in BP was gekozen omdat dit de meest beschikbare meting is die vasculaire aging weergeeft en de grootste bijdrager is aan ischemische hartziekte en HF [4,5].

Longitudinaal verzamelde BP metingen van 4 gemeenschapscohorten werden gebruikt: de Framingham Heart Study (FHS) offspring cohort, de Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Study, de Coronary Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA) Study, en de Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA). Totaal werden 32 833 unieke deelnemers geïncludeerd, waarvan 54% vrouw was. 144.599 metingen werden geïncludeerd over een tijdspan van 43 jaar (1971-2014) waarbij leeftijd van deelnemers van 5 tot 98 jaar reikte.

In de setting van antihypertensiva, werd 10 mmHg aan SBP en 5 mmHg aan DBP waarden opgeteld om rekening te houden met behandeleffecten van antihypertensiva op BP. Incidente harde CVD uitkomsten waren gedefinieerd als nieuw fataal of niet-fataal myocardinfarct, HF of beroerte.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Een analyse die gebruik maakte van BP data van >32,000 individuen in gemeenschappen liet zien dat BP sneller stijgt in vrouwen dan in mannen, wat suggereert dat vasculaire veranderingen vroeger en sneller ontwikkelen in vrouwen. Deze vasculaire veranderingen gaan mogelijk vooraf aan verschillen in CV pathofysiologie in het latere leven en verklaren mogelijk waarom CVD zich anders presenteert in vrouwen vs. mannen.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JAMA Cardiol

Deel deze pagina met collega's en vrienden: