Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Associaties tussen poliklinisch gebruik van P2Y12-remmers en MACE in ACS patiënten na PCI

Association of Ticagrelor vs Clopidogrel With Major Adverse Coronary Events in Patients With Acute Coronary Syndrome Undergoing Percutaneous Coronary Intervention

Literatuur - Turgeon RD, Koshman SL, Youngson E et al., - JAMA Intern Med. 2020. doi:10.1001/jamainternmed.2019.6447.

Introductie en methoden

De PLATO trial toonde aan dat behandeling met ticagrelor in ACS patiënten resulteerde in een relatieve risicoreductie van 16% op MACE en van 22% op algehele sterfte in vergelijking met behandeling met clopidogrel [1]. Ticagrelor was echter ook geassocieerd met relatieve risicotoenames van 19% op majeure bloedingen en 84% op dyspneu in vergelijking met clopidogrel. De huidige ACC/AHA richtlijnen geven de voorkeur aan ticagrelor boven clopidogrel in DAPT [2]. Patiënten in de dagelijkse praktijk hebben mogelijk een hoger risico op MACE en bloedingen, meer last van comorbiditeiten en een lagere therapietrouw dan patiënten die in klinische trials worden geïncludeerd [3].

Deze observationele studie evalueerde de associatie tussen ticagrelor vs clopidogrel en MACE, majeure bloedingen en dyspneu in een populatiegebaseerd cohort van ACS patiënten die PCI ondergingen. Voorschrijfdata en data over of mensen hun medicatie hebben opgehaald werden geanalyseerd voor ticagrelor of clopidogrel van 11,185 poliklinische patiënten die PCI ondergingen na ACS. Therapietrouw werd geanalyseerd door middel van de medication refill adherence (MRA), waarmee procentueel werd uitgedrukt hoeveel dagen van de totale studieduur patiënten de P2Y12-remmer innamen. 63.6% Van de patiënten gebruikte clopidogrel en 56.3% ticagrelor. Alle patiënten gebruikten daarnaast acetylsalicylzuur, 81 mg. Mediane leeftijd was 61 (54-71) jaar, 24.7% was vrouw en 44.3% had STEMI. Follow-up was 1 jaar.

De primaire uitkomst was eerste optreden van MACE, gedefinieerd als de samengestelde uitkomst van algehele sterfte, ziekenhuisopname voor niet-fatale ACS, coronaire revascularisatie of stenttrombose binnen 1 jaar na index ziekenhuisopname.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze observationele cohortstudie in de algemene populatie onder ACS patiënten die PCI ondergingen en vervolgens DAPT ontvingen, toonde geen significant verschil in MACE tussen patiënten behandeld met ticagrelor of clopidogrel. Ticagrelor was echter wel geassocieerd met een hoger risico op majeure bloedingen en SEH bezoeken voor dyspneu. Goede therapietrouw (MRA≥80%) was geassocieerd met een significant lager risico op MACE in vergelijking met lage therapietrouw (MRA<80%), ongeacht welke van de twee P2Y12-remmers genomen werd.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JAMA Intern Med.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: