Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

2019 CVD statistieken in ESC lidstaten

Nieuws - 3 feb. 2020

De Atlas werkgroep van de Europese Society van Cardiologie (ESC) heeft een rapport samengesteld over CV statistieken van 56 lidstaten van de ESC. Focus in dit 2019 rapport ligt op internationale ongelijkheden in CVD last en levering van gezondheidszorg. Ook ligt de nadruk op inschattingen van vooruitgang wat betreft het voldoen aan 2025 Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) doelen in niet-overdraagbare ziekten.

In dit rapport van de Atlas Werkgroep van de ESC worden CVD statistieken gepresenteerd voor lidstaten van de ESC. Data zijn afkomstig van de ESC Atlas, een verzameling van CVD data van bronnen zoals de WHO, het instituut voor Health Metrics and Evaluation, en de World Bank.

Belangrijke bevindingen in dit rapport waren als volgt. Prevalentie van obesitas en diabetes is 2-3 keer verhoogd tijdens de laatste 30 jaar en de auteurs stellen dat het onwaarschijnlijk is dat 2025 WHO targets in dit veld gehaald zullen worden. Trends in afname van hypertensie, roken en alcoholgebruik zijn gunstiger, maar meer afname is nodig om 2025 doelstellingen te halen. Midden-inkomenslanden hebben een hogere prevalentie van belangrijke risicofactoren dan hoge inkomens ESC lidstaten en als gevolg zijn er ongelijkheden in ziektelast met meer invalidejaren door CVD en hogere CVD mortaliteit in midden-inkomenslanden in vergelijking met hoge-inkomenslanden. Midden-inkomenslanden blijven weinig middelen hebben, wat betreft cardiologische persoonskrachten en technologische infrastructuur.

Lees het volledige rapport op Eur Heart J

Deel deze pagina met collega's en vrienden: