Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Roken vóór beroerte beïnvloedt functionele uitkomsten na acute ischemische beroerte

Smoking Status and Functional Outcomes After Acute Ischemic Stroke

Literatuur - Matsuo R, Ago T, Kiyuna F et al., - Stroke. 2020, doi: 10.1161/STROKEAHA.119.027230.

Introductie en methoden

Het is bekend dat het roken van sigaretten het risico op beroerte verhoogt en dat dit risico toeneemt met een groter aantal gerookte sigaretten per dag [1-4]. Roken heeft bovendien nadelige gevolgen op langetermijnuitkomsten na beroerte [2,5]. Er is aangetoond dat stoppen met roken het risico op beroerte verlaagt en ook het risico op beroerterecidief en sterfte verlaagt tijdens follow-up perioden [6-8]. Er is minder bekend over het effect van roken vóór aanvang van een beroerte op functionele uitkomsten op korte termijn na de beroerte. Enkele artikelen rapporteren zelfs dat nicotine mogelijk een neurobeschermende rol kan hebben in sommige aandoeningen van het centrale zenuwsysteem [9-11]. Deze studie richtte zich op het effect van roken vóór aanvang van een beroerte op functionele uitkomsten 3 maanden na een acute ischemische beroerte.

Deze multicenter registerstudie onderzocht functionele uitkomsten in 10,285 patiënten met een acute ischemische beroerte. De gemiddelde leeftijd was 70.2±12.2 jaar en 37.0% waren vrouwen. Patiënten werden gevraagd naar hun rookgedrag en ingedeeld in één van de drie categorieën: huidige rokers (roken op het moment van de beroerte, 24.9%, n=2561), voormalige rokers (minstens een half jaar vóór aanvang van de beroerte gestopt met roken 32.4%, n=3328) en niet-rokers (patiënten die nooit gerookt hebben, 42.7%, n=4396). Huidige rokers werd bovendien gevraagd hoeveel sigaretten per dag ze roken en het aantal jaren dat ze gerookt hadden. Rookindex (aantal sigaretten per dag x aantal jaren dat ze gerookt hadden) werd voor elke huidige roker berekend. Voormalige rokers werden ingedeeld in groepen volgens het aantal jaren tussen stoppen met roken en beroerte: ≤2, 3 tot 5, 6 tot 10, 11 tot 20 en ≥20 jaar.

Studie-uitkomsten waren slechte functionele uitkomst (gemodificeerde Rankin-schaal [mRS] score 2 tot 6) en functionele afhankelijkheid (mRS score 2 tot 5, sterfte uitgezonderd) drie maanden na de beroerte.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze registerstudie toonde aan dat patiënten die roken vóór aanvang van een beroerte een significant hoger risico hebben op een slechte functionele uitkomst en functionele afhankelijkheid 3 maanden na acute ischemische beroerte in vergelijking met niet-rokende patiënten. Risico op nadelige uitkomsten nam toe met toenemend aantal sigaretten per dag en rookindex. Patiënten die minder dan 2 jaar geleden stopten met roken hadden ook een hoger risico op een slechte functionele uitkomst en functionele afhankelijkheid, in vergelijking met niet-rokers. Het risico op nadelige functionele uitkomsten verschilde niet significant tussen voormalige rokers die langer dan 2 jaar vóór aanvang van de beroerte gestopt waren met roken en niet-rokers.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Stroke

Deel deze pagina met collega's en vrienden: