Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Verlagen van residueel risico - welk middel voor welke patiënt?

3' educatie - 3 feb. 2020 - Prof. dr. Erik Stroes (internist, Amsterdam UMC, locatie AMC) en prof. dr Wouter Jukema (cardioloog LUMC, Leiden)

Educatieve informatie

Deze video is opgenomen tijdens het WCN Congres dat werd gehouden op 28 en 29 november 2019.

Faculty

Prof. dr. Erik Stroes is internist in het Amsterdam UMC, locatie AMC en prof. dr Wouter Jukema is cardioloog in het LUMC, Leiden.

Disclosures

Deze productie is ontwikkeld op initiatief van CVGK en zonder externe ondersteuning. Meningen en interpretaties komen voor rekening van de spreker en zijn niet noodzakelijk die van CVGK.

Lees de samenvatting

De informatie en gegevens die verstrekt worden in dit programma zijn bijgewerkt en correct ten tijde van de ontwikkeling van het programma, maar zijn mogelijk onderhevig aan wijzigingen.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: