Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Baseline HbA1c niveaus geassocieerd met CV uitkomsten in hoog risico T2DM patiënten

Impact of Baseline Glycemic Control on Residual Cardiovascular Risk in Patients With Diabetes Mellitus and High-Risk Vascular Disease Treated With Statin Therapy

Literatuur - Menon V, Kumar A, Patel DR et al., - J Am Heart Assoc. 2020, doi: 10.1161/JAHA.119.014328.

Introductie en methoden

In de UKPDS studie werd een associatie gevonden tussen HbA1c waarden en het risico op macrovasculaire en microvasculaire events in patiënten met T2DM [1]. Een reductie van HbA1c door glycemische regulatie met voornamelijk sulfonylureum -gebaseerde farmacotherapie liet echter geen associatie met macrovasculaire voordelen zien [2]. Het aantal farmacotherapeutische opties voor de behandeling van T2DM dat zowel glycemische regulatie verbetert als CV risico verlaagt is de laatste jaren toegenomen, maar het blijft onduidelijk of HbA1c gebruikt kan worden als marker voor CV risico. Deze post-hoc analyse van de ACCELERATE (Assessment of Clinical Effects of Cholesteryl Ester Transfer Protein Inhibition With Evacetrapib in Patients at a High Risk for Vascular Outcomes) trial [3] evalueerde de bruikbaarheid van HbA1c als biomarker voor CV risico in optimaal behandelde T2DM patiënten met hoog CV risico.

De ACCELERATE trial was een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde trial die behandeling met evacetrapib, een CETP-remmer, in patiënten met hoog CVD risico onderzocht. Deelnemers werden gerandomiseerd in een 1:1 ratio naar behandeling met evacetrapib, 130 mg, of placebo. De trial werd vroegtijdig beëindigd na een gemiddelde follow-up van 30 maanden omdat er geen voordelen met evacetrapib gevonden werden. Deze subanalyse onderzocht de relatie tussen baseline HbA1c en CV events tijdens een follow-up van 30 maanden in 8145 T2DM patiënten met een geschiedenis met coronaire hartziekte en optimale medische behandeling. Aangezien er geen effect van evacetrapib gevonden werd in de ACCELERATE trial, werd de gehele populatie met DM geëvalueerd, ongeacht welke behandeling ze toegewezen kregen tijdens de studie.

Het primaire eindpunt was MACE, wat gedefinieerd was als CV sterfte, niet-fatale MI, beroerte, coronaire revascularisatie, of ziekenhuisopname voor onstabiele angina. Het secundaire eindpunt was een samenstelling van CV sterfte, niet-fatale MI en beroerte.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze subanalyse van de ACCELERATE trial liet zien dat HbA1c niveaus op baseline geassocieerd zijn met CV uitkomsten in T2DM patiënten met een geschiedenis van coronaire hartziekte en op optimale medische therapie.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Heart Assoc.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: