Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Ontwikkelingen op het gebied van telemonitoring in hartfalen

3' educatie - 12 feb. 2020 - Dr. Jasper Brugts - cardioloog, Erasmus MC, Rotterdam

Educatieve informatie

Deze video is opgenomen tijdens het WCN Congres dat werd gehouden op 28 en 29 november 2019.

Faculty

Dr. Jasper Brugts is cardioloog in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.

Disclosures

Deze productie is ontwikkeld op initiatief van CVGK en zonder externe ondersteuning. Meningen en interpretaties komen voor rekening van de spreker en zijn niet noodzakelijk die van CVGK.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: