Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Impressie | Will pulmonary artery monitoring change heart failure care?

Literatuur - Dr. Jasper Brugts, cardioloog, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam

Dr. Jasper Brugts vertelde over op afstand monitoren van de pulmonaire arterie (PA) druk in HF patiënten en hoe dit de HF-zorg beïnvloedt.

Verslechtering van HF gaat gepaard met een toename van vullingsdrukken in het hart. CardioMEMS is een implanteerbare druksensor waardoor pulmonaire drukmonitoring in HF patiënten thuis kan plaatsvinden. Deze sensor werkt zonder batterij en kan via hartkatheterisatie geïmplanteerd worden in een longslagader, waarna endotheel de sensor bekleedt. De verplaatsing van een drukgevoelig piëzo-elektrisch membraan correspondeert met het pulmonale drukverschil (sysPA en diaPA). De patiënt dient elke ochtend op een speciaal kussen te gaan liggen dat meetapparatuur bevat en de pulmonale drukken in een korte meting van 18 seconden uitleest en naar de arts doorstuurt. De arts heeft hierdoor een overzicht van de PA druk in de tijd. CardioMEMS is dus geen behandeling, maar een sensor die informatie geeft over de vullingsdrukken, waardoor de arts de behandeling kan verbeteren door tijdig en proactief in te spelen op drukveranderingen, nog voordat symptomen waargenomen worden.

De effectiviteit van CardioMEMS is in de VS in een klinische trial onderzocht. De CHAMPION trial vergeleek PA monitoring met standaardzorg bij patiënten met chronisch HF (NYHA III) en toonde aan dat PA monitoring een vermindering gaf in HF hospitalisaties (HR: 0,63, 95%CI 0,52-0,77, P<0,001) bij een gemiddelde follow-up van 15 maanden [55,56]. In april 2019 is de MONITOR HF trial van start gegaan, die onderzoekt of monitoring met CardioMEMS in Nederland net zo goed werkt als in de VS. Het betreft een multicenter, gerandomiseerde klinische trial met 340 patiënten met chronisch HF (NYHA III) met ≥1 HF hospitalisatie in de afgelopen 12 maanden. Patiënten worden in een 1:1 ratio gerandomiseerd naar CardioMEMS PA monitoring of naar standaard HF zorg in Nederland. Eindpunten zijn kwaliteit van leven, HF hospitalisaties en kosten. Brugts verwacht dat monitoring op afstand de denk- en werkwijze in de HF zorg zal veranderen, waarbij de focus zal liggen op het thuis behandelen van stabiele patiënten.

Het ErasmusMC heeft drie jaar ervaring met CardioMEMS, in 25 patiënten. Wat betreft de werklast voor de arts zijn er drie fases te onderscheiden. In de implementatiefase moeten de streefdrukken bepaald worden. In de optimalisatiefase dient er actief te worden bijgestuurd door de behandeling aan te passen om volume of druk te corrigeren. In de monitoringsfase zijn er alleen meldingen als de druk boven een vooraf gedefinieerde grenswaarde komt. De werklast daalt met het doorlopen van de verschillende fases. Waar in de implementatiefase twee tot drie keer per week aanpassingen nodig zijn, is dit in de optimalisatiefase één tot twee keer per week en in de monitoringfase alleen bij meldingen.

Kortom, Brugts verwacht dat het op afstand monitoren met behulp van sensoren het zorgpad voor behandeling van HF zal veranderen van passief symptoom-gedreven zorg naar proactief en druk-gestuurde zorg. De informatie die CardioMEMS biedt kan ook van betekenis zijn in begeleiding en nazorg van klepinterventies, cardiale resynchronisatietherapie-defibrilator (CRT-D) en Left Ventricular Assist Device (LVAD).

Referenties

Toon referenties

Deel deze pagina met collega's en vrienden: